€ 24,50

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Zeven niveaus

in opleiden, leren en weten

Hans von Sassen • Boek • paperback

 • Samenvatting
  Hans von Sassen deed als organisatieadviseur projecten in onderwijsinstellingen, opleidingen en bedrijven. Regelmatig kwam hij tegen dat opleidingsdoelen niet of nauwelijks werden gehaald, leerlingen en leraren hun motivatie waren kwijtgeraakt of energie werd verspild aan zaken die niet werkelijk bijdroegen aan een opleidingsresultaat.
  Het denkmodel in dit boek helpt knelpunten in opleidingen op het spoor te komen en verbeteringen aan te brengen. Het is ook een hulpmiddel en een toetssteen bij het opzetten van opleidingen, leergangen of cursussen.
  Het boek onderscheidt, verder bordurend op de bekende taxonomie van Bloom, zeven niveaus van leerresultaten en daarmee zeven wezenlijk verschillende soorten leren, elk met hun eigen consequenties voor de opzet en vormgeving van opleidingen en lessituaties.

  Hans von Sassen werd in 1915 in München geboren en groeide vanaf zijn twaalfde jaar op in Nederland. Hij studeerde HTS-bouwkunde en was werkzaam bij de Rijksgebouwendienst.
  Na de oorlog studeerde hij psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Van 1954 tot 1981 was hij werkzaam bij organisatieadviesbureau NPI in Zeist, en na zijn pensionering verbonden aan Trigon Entwicklungsberatung-Unternehmensberatung te Wenen.
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 148mm x 210mm
  Aantal pagina's : 183
  Uitgeverij : Tasso Uitgeverij
  ISBN : 9789075568325
  Datum publicatie : 09-2019
 • Inhoudsopgave
  1. Opleiden en leren
  1.1 Voorwaarden voor effectief opleiden
  1.2 Het probleem van de overdracht
  1.3 De integratie van opleiden en leren
  2. Soorten leerresultaten
  2.1 Het begrip leerresultaat
  2.2 Potentiële en actuele leerresultaten
  2.3 Inhoud en aard van leerresultaten
  3. De taxonomie van Bloom
  3.1 De inventarisatie van Bloom e.a.
  3.2 De zes leerniveaus van Bloom
  3.3 Omschrijving van de cognitieve niveaus van Bloom
  3.4 De kenmerken van de taxonomie
  4. Beschrijving van de zeven niveaus van weten
  4.1 W1: Onthouden
  4.2 W2: Kennis
  4.3 W3: Begrip
  4.4 W4: Ervaring
  4.5 W5: Onderscheiding
  4.6 W6: Inzicht
  4.7 W7: Idee
  5. Structuur van de zeven niveaus van weten
  5.1 Korte kenschets van de zeven niveaus van weten
  5.2 Kennis, ervaring en inzicht
  5.3 Weten als resultaat van waarnemen en denken
  5.4 Een weg van bewustwording
  5.5 De betekenis van het hierarchische model
  5.6 Verband met leeftijdsfasen
  5.7 Samenvatting van de kenmerken van het systeem
  6. Soorten leerprocessen
  6.1 Opleidingsplan en leerproces
  6.2 Het leerproces: een raadsel
  6.3 Twee soorten leerprocessen: instructieweg en ontdekkingsweg
  6.4 Kennis, ervaring en inzicht
  6.5 Leerprocessen op het niveau van het kennen
  7. Nagekomen: zeven niveaus van leerresultaten op de gebieden van kunnen en van zijn.
 • Reviews (0 uit 0 reviews)
  Wil je meer weten over hoe reviews worden verzameld? Lees onze uitleg hier.

€ 24,50

niet beschikbaar

niet beschikbaar3-4 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

Er is nog een derde gezichtspunt: alle leren impliceert bewustzijnsontwikkeling. Vaardigheden leren we via het bewustzijn, behalve in de eerste levensjaren. Vorming, attitudeverandering e.d. doen een beroep op het inzicht van de lerende; waar dat ontbreekt, is er dressuur of conditionering. Zodra leren boven het animale niveau uitkomt en menselijk leren wordt, speelt het bewustzijn bij alle soorten leren een rol en is wezenlijk voor onze ontwikkeling als mens.
Dat ons onderwijs traditioneel bijna uitsluitend op weten gericht was, komt omdat, met name sinds het begin van de moderne tijd, zoveel van het verwerven van kennis en inzicht verwacht werd. Het gaf bevrijding en emancipatie uit de afhankelijkheid van natuur, armoede, bijgeloof, traditie en politieke machten. Enthousiast werd kennis door de vooruitstrevenden opgenomen en verbreid.
In de 20ste eeuw komt een heel andere stemming op. Wij zitten eerder met een overmaat aan kennis, maar kunnen onze wetenschappelijke, technische, economische en maatschappelijke problemen niet meer aan. Er is een roep om meer kunnen en minder theorie op alle gebieden. In de psychologie weerspiegelt zich deze wending daarin dat de bewustzijnspsychologie van de vorige eeuw hoeft moeten wijken voor de gedragspsychologie. Daarmee gaat gepaard dat onderzoek en theorie zich nauwelijks meer bezighouden met onze gedachten, voorstellingen en ervaringen, en des te meer met onze handelingen, de motivatie daartoe en de resultaten daarvan (prestaties). Alle leerresultaten worden gezien of als handelingsstructuur, in de sfeer van het kunnen, of als prestaties - vooral in de Amerikaanse psychologie.
Deze gerichtheid wordt waarschijnlijk versterkt - zoals velen menen - doordat de de industriële expansie naar kunnen en prestatie vraagt—niet naar wijsheid en menselijkheid.
Tegen de eenzijdigheid waarmee deze tendens zich mani-festeert - we zouden haast zeggen: opdringt - met name in de technologische onderwijsvernieuwing, rijst de laatste tijd ook weer verzet, met opnieuw nadruk op de ontwikkeling van de mens zelf, zijn volwassenheid, zelfstandigheid, kritische zin, sociale instelling, e.d.
De bedoeling van dit betoog is de drie hoofdgroepen van leerresultaten in hun onderlinge relaties en afhankelijkheid te kenschetsen. Vanuit bepaalde gezichtspunten gezien kunnen we elk van de drie groepen terecht als dominant beschouwen. Opleidingsdoelen in uitsluitend een van de drie gebieden maken een opleiding eenzijdig, niet voldoend aan de verwachtingen en roepen na enige tijd verzet op. Deze schets helpt misschien de eenzijdigheid van bepaalde opleidingen of onderwijsfilosofieën te herkennen en vooral opleidingsdoelen, te vinden zodat we het karakter van een opleiding bewust kunnen kiezen. ×
SERVICE
Contact
 
Vragen