FAQ

Klachten en reclamaties

Wat moet ik doen als ik een klacht of vraag heb?

U kunt ons een e-mail sturen waarin u de klacht of vraag vermeldt. Na binnenkomst van uw bericht ontvangt u binnen twee werkdagen een inhoudelijke reactie.

Mocht de klacht onderling niet kunnen worden opgelost, dan kan deze als geschil worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel (http://www.sgc.nl)

De adresgegevens van de Geschillencommissie Thuiswinkel vindt u hieronder.

Geschillencommissie Thuiswinkel
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Voordat het geschil wordt voorgelegd, dient u de klacht binnen bekwame tijd aan Boekenbestellen te hebben gemeld. 
De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie gelden als bindend advies.

Per 15 februari 2016 kunt u zich ook melden bij het Europese online geschillenplatform (ODR).

Reclameren

Voor uitgebreide informatie inzake de afhandeling van reclamaties en klachten verwijzen wij u naar de algemene voorwaarden.

Een digitaal boek is uitgesloten van het herroepingsrecht zodra het gedownload is. Er geldt geen recht van retour en het annuleren van de bestelling is om deze reden ook niet mogelijk. Er wordt geen geld teruggegeven na de aankoop van een (verkeerd) e-book als het al is gedownload. U wordt hier ook op gewezen in het bestelproces en op de downloadpagina zelf.

SERVICE
Contact
 
Vragen