€ 3,50

PRINT boek

niet beschikbaar

ePUB ebook

niet beschikbaar

Meer van deze auteur


 • OH Twintig jaar (boek)

 • Is dat vasten? (PDF)

De Heilige Bernadette Soubirous

Kwartaalschrift 2020/01

Henri Vandenberghe • ebook • pdf

 • Samenvatting
  Bernadette zag Onze Lieve vrouw.
  In welke tijd situeert zich dit verhaal?
  Wie was Bernadette?
  Wat weten we van het gehele verhaal.?
 • Productinformatie
  Binding : PDF
  Auteur : Henri Vandenberghe
  Bestandstype : PDF
  Distributievorm : Ebook (digitaal)
  Aantal pagina's : Afhankelijk van e-reader
  Beveiliging : Geen   Informatie 
  Uitgeverij : Kwartaalschrift Onzen Heertje, Poperinge
  ISBN : Geen
  Datum publicatie : 04-2020
 • Inhoudsopgave
  Inhoudsopgave
  Inleiding 2
  Relieken door de eeuwen 4
  Traditie 4
  Relieken vandaag 4
  Bijbel 4
  Verering 5
  Souvenir 5
  Marie-Bernade Soubirous 6
  Bernadette Soubirous 1844-1858. 6
  Bernadette Soubirous 1858-1862 7
  Bernadette Soubirous 1862-1879. 9
  Vol glans en vol luitser de moeder van God 11
  Tussen woord en werkelijkheid 12
  Boodschap 13
  Na de verschijningen: kloosterlinge 15
  De verschijningen worden ingepakt 15
  Historische gegevens 18
  Processie en gebruiken 20
  Officiele plechtigheden online vermeld 22
 • Reviews (0 uit 0 reviews)

€ 3,50

niet beschikbaar

niet beschikbaar

direct, via download
Veilig betalen Logo
Delen 

Informatie
Herroepingsrecht is uitgesloten voor eBooks. Een download van een eBook of luisterboek is niet meer te herroepen op het moment dat u, na aanschaf van het e-book, de download heeft gestart.

Fragment

Vol glans en vol luister de moeder van God
Tussen woord en werkelijkheid
In haar authenticiteit – we geven toe – geholpen door de tijdsgeest en de Vaticaanse dogmatiek is boodschap van de onbevlekte ontvangenis niet helemaal zonder vlek1 koppig doorgekomen.
Wat Bernadette ermee bedoelde is door de vele woordgladiatoren van de Vaticaanse leer met veel leerstelligheid gecounterd door pauselijke autoriteit. In de levensgeschiedenissen van de heilige heeft men oog voor de verschijningen van de moeder van God2
Zingen we niet Te Lourdes op de bergen
Te Lourd op de bergen verscheen in een grot vol glans en vol luister de Moeder van God.
Ave, Ave, Ave Maria! Ave, Ave, Ave Maria! (ook na ieder volgend couplet)
Zij riep Bernadette, een nederig kind Wie zijt gij, vroeg 't meisje, die u daar bevindt?
lk ben d'Onbevlekten zuivere Maagd gans vrij van de zonde heb ik God behaagd.
Zij deed er ontspringen een klare fontein met helende waat'ren, als waar medicijn
lk wil hÍer een tempel, op Massabiëls rots lk zal hier doen schittren, de wonderen Cods!
Dat pelgrims hier komen, van wijd en van zijd 'k zal zalving hier geven aan ieder die lijdt.
En sedert't verschijnen der Moeder-Maagd daar stijgt immer de bede der christene schaar
Wij brengen als d'engel U, Moeder zo zoet met tedere liefde de dierbare groet
De talen der volk'ren verheffen uw naam zij bidden door 't Ave, Maria te saam
Door dalen en wouden, langs bergen en vliet klinkt de eer van Maria in 't hemelse lied
Te Lourdes in Frankrijk, uw lievelingsoord weerklinkt en weergalmt het in machtig akkoord.
lk ben d'Onbevlekte zo klonk daar uw woord en de onschuld bevoorrecht herhaalde
Ongestoord nu prijkt daar uw beelt'nis met glorie omstraald wier aanblik zo minzaam uw moederhart maalt

Op die manier brouwden ook Jezuieten verder op de moeilijke termen
Moeder Gods en Onbevlekte ontvangenis van de Maagd Maria ×
SERVICE
Contact
 
Vragen