Wij werken op volle kracht, er is geen vertraging in productie en levering door het Coronavirus. Meer informatie via deze link.

€ 4,25

PRINT boek

niet beschikbaar

ePUB ebook

niet beschikbaar

Meer van deze auteur


 • Provenkapelletjes (PDF)

 • reningelstkapelletjes (PDF)

Geloofsartikelen

De drie eenheid en de kerk

Henri Vandenberghe • ebook • pdf

 • Samenvatting
  Geloofswaarheden gaan terug naar het Concilie van Nicea. Via beeldmateriaal is hier een poging om wat moeilijl te verduidelijken is toch in beelden toegankelijker te maken. Sumier maar met heel wat bekende beelden.
 • Productinformatie
  Binding : PDF
  Auteur : Henri Vandenberghe
  Bestandstype : PDF
  Distributievorm : Ebook (digitaal)
  Aantal pagina's : Afhankelijk van e-reader
  Beveiliging : Geen   Informatie 
  Uitgeverij : O
  ISBN : Geen
  Datum publicatie : 10-2018
 • Inhoudsopgave
  2 Structuur.....................................................................................3
  3 De godentrias.............................................................................4
  4 De geoenbaarde God................................................................5
  5 Ontzag voor de Ene God...........................................................6
  6 Gregorius van Nanzianze..........................................................9
  7 Athanasius...................................................................................9
  8 Godsbewijzen...............................................................................9
  9 God als Vader.............................................................................11
  10 God de Vader............................................................................13
  11 De Schepper, de Wetgever en de Beschermer....................14
  12 SCHEPPER:...............................................................................14
  12.1 Waar was je?...................................................................... 15
  12.1.1 Pandeïsme.................................................................... 16
  12.1.2 Pantheïsme................................................................... 16
  12.1.3 Transcendent en Immanent...........................................16
  13 WETGEVER...............................................................................19
  14 BESCHERMER: JHWH............................................................20
  15 Mens geworden.......................................................................22
  15.1 God uit God...................................................................... ..22
  15.2 Jezus............................................................................... ..23
  15.3 Christus........................................................................... ...23
  15.4 Redder: swthr..................................................................... 23
  15.5 Als Jood........................................................................... ...23
  15.6 Als kind............................................................................. .24
  15.7 Als gelovige Jood.................................................................24
  16 Zijn kruisdood...........................................................................26
  16.1 De poort......................................................................... ...27
  16.2 Zijn gehele leven: één getuigenis.......................................28
  16.3 Kristus Koning.................................................................. ...28
  16.3.1 Gezeten aan de rechterhand...................................... . ..29
  16.3.2 Lijdende dienaar........................................................ . ..29
  16.3.3 Kristus Koning............................................................. ..30
  17 Verrijzenis.............................................................................. ..31
  17.1 Opstanding....................................................................... ..31
  17.2 Weg, waarheid en leven.......................................................32
  17.3 A & W............................................................................ ....32
  18 Jezus in de schrift....................................................................32
  18.1 100% solidair met Zijn Volk.................................................32
  18.2 Kindvriendelijk................................................................. ...33
  18.3 De Goede Herder................................................................ .33
  18.4 De wonderbare visser...........................................................33
  18.5 De Rabbi.......................................................................... .......34
  18.6.1 Als wetgever................................................................ .34
  18.6.2 Als Levend brood..................................................... ......35
  18.7 Tochtgenoot................................................................. .......36
  18.8 Als duivelbezweerder............................................................36
  18.9 Jezus nu........................................................................... ..36
  18.9.1 Superstar..................................................................... 36
  18.9.2 Door Zijn Bloed......................................................... ....37
  18.10 Alles samen.................................................................... ...37
  19 Oorspronkelijke inspiratie.................................................. ...41
  19.1 Evangelie...................................................................... ......41
  19.2 Kerkvorming................................................................ ......42
  20 Kerk.............................................................................. ...... ...43
  20.1 Omvang.......................................................................... ..44
  21 Elementen uit de geschiedenis............................................44
  21.1 1ste tot 5de eeuw................................................................44
  21.1.1 Lentekerk.................................................................. ...44
  21.1.2 Constantyn................................................................ ...45
  21.2 Ketterijen en leerstellingen.................................................46
  21.3 De Bijbelse canon................................................................48
  21.4 Middeleeuwen.................................................................. ..49
  21.5 Het grote schisma...............................................................49
  21.6 Tegenpauzen.................................................................. .....50
  21.7 Kruistochten..................................................................... ...51
  21.8 Inquisitie........................................................................... .53
  21.9 Mystiek en moderne devotie..............................................54
  21.10 Renaissance................................................................... ...55
  21.11 Achtergronden van de Reformatie..................................55
  21.12 Luther, Calvijn en Co..........................................................56
  21.13 De contrareformatie en concilie van Trente................. 56
  21.14 Verlichting en revolutie.......................................................57
 • Reviews (0 uit 0 reviews)

€ 4,25

niet beschikbaar

niet beschikbaar

direct, via download
Veilig betalen Logo
Delen 

Informatie
Herroepingsrecht is uitgesloten voor eBooks. Een download van een eBook of luisterboek is niet meer te herroepen op het moment dat u, na aanschaf van het e-book, de download heeft gestart.

Fragment

Blz. 23
15.2Jezus
Jezus = De Septuagint heeft ησους; de Vulgaat, kent "Josue," dat wordt "Jesus" in Ecclesiasticus (Jezus Sirach) 46:1; 1 Macc. 2:55; 2 Macc. 12:15, Dat is dan na de ballingschap Jehosjoea.
In Deuteronomium21 en in een andere werkwoordvorm in Rechteren22, Exodus23 en Jozua24 waar het bekeken wordt van de kant van "door JHWH geholpen worden", de kortere vorm is dan hulp, of die helpt25.
15.3Christus
Deze quasi achternaam is de Griekse vertaling voor Messias. Het Griekse werkwoord crinw = zalven. Verwijst naar de Gezalfde uit het Eerste Verbond. De profeten en de Koningen werden gezalfd. De Messais is De Gezalfde van God26.
Bij alle volkeren is een vorm van Messianisme te bespeuren. De verwachting van Israël steunt op de ervaring van een God die met hen meegaat, die hen inspireert, corrigeert en Zijn milde Aanschijn in beloften spijts hun eigen weerbarstigheid toezegt.
Uiteindelijk komt alles goed.
Jezus de Gezalfde van God, de  en de w, schakelt zich helemaal in op die lijn van het Eerste Verbond.
15.4Redder: swthr
Hier zit een verwijzing naar het Hebreeuws woord dat in Job 19:2527 wordt gebruikt. In zijn uiterste nood erkent Job uiteindelijk het feit dat JHWH Zijn redder, zijn losser is. We kennen de term 'verlosser'.
15.5Als Jood
In de Bijbelse context wordt Israël ook Gods Zoon genoemd.
20 Joh 6:9: "‘Er is hier wel een jongen met vijf gerstebroden en twee vissen – maar wat hebben we daaraan voor zo veel mensen?’
21 Deut.3:21; Rechters 2:7.
22 Rechteren 2:7a.
23 Exodus 7:9.
24 Jozua 1:1.
25 Numeri 13:8; Deuteronomium 32:44.
26 I Sam. ii. 10, 35; xii. 3, 5; xvi. 6; xxvi. 9, 11, 16, 23; II Sam. i. 14, 16; xix. 21; II Chron. vi. 42; Ps. xviii. 51
27 Nog 15x in de Schrift. Hier: "25 Ik weet: mijn redder leeft, en hij zal ten slotte hier op aarde ingrijpen.” ×
SERVICE
Contact
 
Vragen