€ 36,99


ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

3de Graad ASO 3 Uur Wiskunde

Wiskunde oefeningen voor 3de Graad ASO richtingen met 3 uur wiskunde

Jozef aerts • Boek • loose-leaf

 • Samenvatting
  In deze boekenreeks vind je duizenden oefeningen voor je wiskunde lessen.
  n dit boek voor 3de graad ASO met 3 uur wiskunde vind je op 204 bladzijden meer dan 4000 oefeningen met oplossingen.

  Je vindt steeds een QR code naar een video op Youtube die je meer uitleg geeft over het onderwerp. Deze video duurt nooit langer dan 5 minuten.
  Bovendien zie je bij veel oefeningen ook een QR code naar 1 of meer voorbeelden die stap voor stap de oefening uitleggen.
  Ook ontdek je bij vele oefeningen een QR code naar een Bookwidgets interactieve oefening. Elke interactieve oefening bevat 6 vragen zodat je dadelijk je kennis kan testen.
  Daarnaast ontdek je 10 (en soms zelfs 20) oefeningen per onderwerp. Er is genoeg plaats voorzien om de oefeningen te maken in het boek.
  Onderaan de bladzijde vind je de antwoorden op de vragen. Dus je kunt onmiddellijk nagaan of je antwoord correct is
  .

  II. Kwadratische vergelijkingen/functies 11
  A. Vierkantsvergelijkingen 11
  1. Onvolledige Vierkantsvergelijkingen 11
  2. Volledige Vierkantsvergelijkingen 12
  3. Som en product Vierkantsvergelijkingen 17
  4. Ontbinden factoren Vierkantsvergelijkingen 18
  5. Bikwadratische Vergelijkingen 19
  6. 2de Graad Vergelijkingen met parameters 20
  7. Overzichtsoefening Kwadratische vergelijkingen 21
  B. Grafieken van kwadratische functies 22
  1. Symmetrie As en Top van kwadratische functies 22
  2. Grafieken tekenen van basis kwadratische functies 23
  3. Grafieken van algemene kwadratische functies 26
  4. Onderdelen van kwadratische functies 29
  5. Van grafiek naar kwadratische functie 30
  C. Ongelijkheden van de 2de graad 31
  D. Vraagstukken met Kwadratische functies 32
  E. Overzichtsoefeningen Kwadratische Functies 33
  III. Veeltermfuncties 34
  A. Graad van Veeltermen 34
  B. Euclidische Deling 35
  C. Regel van Horner : functiewaarden 36
  D. Regel van Horner : nulwaarden 37
  E. Ontbinden in factoren van veeltermen 38
  1. Veeltermen Derde graad ontbinden met 3 nulpunten 38
  2. Veeltermen Derde graad ontbinden met 2 nulpunten 39
  3. Veeltermen ontbinden met 1 nulpunt 40
  4. Ontbinden Hogere graadsfuncties 41
  5. Overzichtsoefeningen Ontbinden Veeltermen 42
  F. Ongelijkheden van veeltermfuncties 43
  G. Tekenverloop en Grafieken van veeltermfuncties 45
  1. Tekenverloop van 3de graadsfunctie met 3 nulpunten 45
  2. Tekenverloop van 3de graadsfunctie met 2 nulpunten 46
  H. Vraagstukken met veeltermfuncties 47
  I. Overzichtsoefeningen Veeltermfuncties 48
  IV. Exponentiele functies 49
  A. Toenamefactor Exponentiele functie 49
  1. Toenamefactor via percentage 49
  2. Toenamefactor berekenen uit twee waarden (3 cijfers na de komma) 50
  B. Exponentiele functies 51
  1. Opstellen exponentiele functie 51
  2. Van grafiek naar exponentiele functie 52
  C. Exponentiele vergelijkingen 53
  1. Omvormen exponentiele vergelijkingen naar basisvorm 53
  2. Verdubbeling en halvering bij exponentiele functies 54
  3. Exponentiele vergelijkingen ( zelfde grondgetal ) 55
  4. Exponentiele vergelijkingen (met verschillend grondgetal) 56
  5. Exponentiele ongelijkheden 57
  D. Vraagstukken Exponentiele functie 58
  E. Overzichtsoefeningen Exponentiele functies 60
  V. Logaritmen 61
  A. Logaritmische functies 61
  B. Rekenen met logaritmen 62
  1. Logaritmische Getallen 62
  2. Logaritme van een product 63
  3. Logaritme van een quotient 64
  4. Logaritme van een macht 65
  5. Logaritme van som en verschil 66
  6. Logaritme van grondgetal als breuk 67
  7. Logaritme met omwisseling grondgetal 68
  8. Logaritme van grondgetal als macht 69
  9. Logaritmen met Wortels 70
  10. Overzichtsoefeningen Logaritmen Berekeningen 71
  C. Logaritmische vergelijkingen 73
  D. Logaritmische ongelijkheden 74
  E. Overzichtsoefeningen Logaritmen 75
  VI. Afgeleiden 76
  A. Differentiequotienten 76
  1. Differentiequotient met functievoorschrift 76
  2. Differentiequotient met waardentabel 77
  3. Differentiequotient met grafiek 78
  B. Afgeleide in een punt 79
  C. Basis Afgeleiden 80
  1. Afgeleiden van veeltermfuncties 80
  2. Afgeleiden van goniometrische functies 82
  3. Afgeleiden van Exponentiele functies 83
  4. Afgeleiden van Logaritmische functies 84
  5. Afgeleiden van wortelfuncties of irrationale functies 85
  D. Berekeningen met afgeleiden 86
  1. Productregel bij afgeleiden 86
  2. Quotientregel bij afgeleiden 87
  3. Afgeleiden met kettingregel 89
  E. Overzichtsoefeningen Afgeleiden 90
  F. Extrema met afgeleiden 91
  1. Maxima /minima van veeltermfuncties 91
  2. Maxima en Minima Rationale Functies 92
  3. Stijgen en dalen van veeltermfuncties 93
  4. Raaklijnen 94
  G. Overzichtsoefeningen Raaklijnen 98
  VII. Integraalrekenen 99
  A. Onbepaalde integralen veeltermfuncties 99
  B. Bepaalde Integralen van Veeltermen 101
  C. Partiele Integratie 104
  D. Integralen met Substitutie 105
  E. Integralen met Partieelbreuken 106
  F. Integralen met merkwaardige producten 108
  G. Overzichtsoefeningen Integralen deel 1 109
  VIII. Eigenschappen van functies 110
  A. Functies Afleiden uit grafiek 110
  1. Domein afleiden uit grafiek 110
  2. Beeld of Bereik afleiden uit grafiek 111
  3. Nulpunten afleiden uit grafiek 112
  4. Positieve waarden afleiden uit grafiek 113
  5. Negatieve waarden afleiden uit grafiek 114
  6. Maxima afleiden uit grafiek 115
  7. Minima afleiden uit grafiek 116
  8. Stijgen van functie afleiden uit grafiek 117
  9. Dalen van functie afleiden uit grafiek 118
  B. Eigenschappen Functies 119
  1. Elementaire functies 119
  2. Verschuivingen elementaire functies 120
  3. Samengestelde functies 121
  4. Inverse functies 122
  C. Overzichtsoefeningen Eigenschappen van functies 124
  IX. Telproblemen en Combinatieleer 125
  A. Verzamelingen opsommen 125
  B. Tellen met een Venn Diagram 126
  C. Tellen met Boomdiagram 127
  D. Product, som en Complement Regel 128
  E. Combinaties 129
  F. Variaties 130
  G. Herhalingsvariaties 131
  H. Permutaties 132
  I. Overzichtsoefeningen Combinatieleer 133
  X. Statistiek 134
  1. Opstellen Frequentietabel 134
  2. Centrummaten met enkelvoudige frequentietabel 135
  XI. Normaalverdelingen 136
  A. 68-95-99,7-regel 136
  B. Normaalverdelingen ( met GRM ) 140
  XII. Goniometrie 142
  A. Graden en Radialen 142
  1. Van Graden naar Radialen 142
  2. Van Radialen naar Graden 143
  B. Hoofdwaarden 144
  1. Hoofdwaarden ( in Graden ) 144
  2. Hoofdwaarden ( in Radialen ) 145
  3. Hoeken naar Kwadrant 146
  4. Teken van Cosinus, Sinus,Tangens en Cotangens 147
  5. Overzichtsoefeningen Hoofdwaarden 148
  C. Verwante hoeken 149
  1. Supplementaire hoeken ( in graden ) 149
  2. Supplementaire hoeken ( in radialen ) 150
  3. AntiSupplementaire hoeken ( graden ) 151
  4. Antisupplementaire hoeken ( radialen ) 152
  5. Tegengestelde hoeken ( in graden ) 153
  6. Tegengestelde hoeken ( in radialen ) 154
  7. Complementaire hoeken ( in graden ) 155
  8. Complementaire hoeken ( in radialen ) 156
  9. OverzichtsOefeningen Verwante Hoeken 157
  D. Omvormen naar 1 ste kwadrant 158
  1. Vorm om naar hoek in eerste kwadrant ( in graden ) 158
  2. Vorm om naar hoek in eerste kwadrant ( radialen) 159
  3. Bereken de waarden (graden en zonder gebruik van GRM ) 160
  4. Bereken de waarden (in Radialen zonder gebruik van GRM ) 161
  5. Vereenvoudig goniometrische waarden ( in graden) 162
  6. Vereenvoudig goniometrische waarden ( in radialen) 163
  7. Vereenvoudig Verwante hoeken ( met graden ) 164
  8. Overzichtsoefeningen Verwante Hoeken 165
  E. Algemene Sinus functie 166
  XIII. Stelsels en Matrixrekenen 167
  A. Stelsels 2 onbekenden en 2 vergelijkingen 167
  1. Stelsels met gelijkstellingsmethode 167
  2. Stelsels met substitutiemethode 168
  3. Stelsels met combinatiemethode 169
  4. Speciale Stelsels ( Geen of Oneindig veel oplossingen) 170
  5. Overzichtsoefeningen : Stelsels 171
  6. Stelsels met parameters 172
  B. Matrix rekenen 173
  1. Optellen van Matrix 173
  2. Vermenigvuldigen van Matrix 174
  3. Stelsels Methode van Gauss Jordan 175
  4. Vraagstukken met matrix 177
  XIV. Financiele Algebra 180
  A. Enkelvoudig Interest 180
  1. Rente bij Enkelvoudig interest omvormen ( uitrekenen tot 3 cijfers na de komma ) 180
  2. Sparen met enkelvoudig interest 181
  B. Samengesteld Interest 184
  1. Rente bij samengesteld interest omvormen ( uitrekenen tot 3 cijfers na de komma ) 184
  2. Sparen met samengesteld interest 185
  C. Sparen met annuiteiten (met TI84) 188
  D. Lenen met vaste termijnbedrag ( met TI84) 189
  E. Lenen met vaste kapitaalsaflossing 191
  F. Lenen met eenmalige kapitaalsaflossing 192
  G. Overzichtsoefeningen Financiele Algebra 193
 • Productinformatie
  Binding : Loose-leaf
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 210mm x 297mm
  Aantal pagina's : 204
  Uitgeverij : Jozef aerts wiskunde
  ISBN : 9789464433470
  Datum publicatie : 02-2022
 • Inhoudsopgave
  II. Kwadratische vergelijkingen/functies 11
  A. Vierkantsvergelijkingen 11
  1. Onvolledige Vierkantsvergelijkingen 11
  2. Volledige Vierkantsvergelijkingen 12
  3. Som en product Vierkantsvergelijkingen 17
  4. Ontbinden factoren Vierkantsvergelijkingen 18
  5. Bikwadratische Vergelijkingen 19
  6. 2de Graad Vergelijkingen met parameters 20
  7. Overzichtsoefening Kwadratische vergelijkingen 21
  B. Grafieken van kwadratische functies 22
  1. Symmetrie As en Top van kwadratische functies 22
  2. Grafieken tekenen van basis kwadratische functies 23
  3. Grafieken van algemene kwadratische functies 26
  4. Onderdelen van kwadratische functies 29
  5. Van grafiek naar kwadratische functie 30
  C. Ongelijkheden van de 2de graad 31
  D. Vraagstukken met Kwadratische functies 32
  E. Overzichtsoefeningen Kwadratische Functies 33
  III. Veeltermfuncties 34
  A. Graad van Veeltermen 34
  B. Euclidische Deling 35
  C. Regel van Horner : functiewaarden 36
  D. Regel van Horner : nulwaarden 37
  E. Ontbinden in factoren van veeltermen 38
  1. Veeltermen Derde graad ontbinden met 3 nulpunten 38
  2. Veeltermen Derde graad ontbinden met 2 nulpunten 39
  3. Veeltermen ontbinden met 1 nulpunt 40
  4. Ontbinden Hogere graadsfuncties 41
  5. Overzichtsoefeningen Ontbinden Veeltermen 42
  F. Ongelijkheden van veeltermfuncties 43
  G. Tekenverloop en Grafieken van veeltermfuncties 45
  1. Tekenverloop van 3de graadsfunctie met 3 nulpunten 45
  2. Tekenverloop van 3de graadsfunctie met 2 nulpunten 46
  H. Vraagstukken met veeltermfuncties 47
  I. Overzichtsoefeningen Veeltermfuncties 48
  IV. Exponentiele functies 49
  A. Toenamefactor Exponentiele functie 49
  1. Toenamefactor via percentage 49
  2. Toenamefactor berekenen uit twee waarden (3 cijfers na de komma) 50
  B. Exponentiele functies 51
  1. Opstellen exponentiele functie 51
  2. Van grafiek naar exponentiele functie 52
  C. Exponentiele vergelijkingen 53
  1. Omvormen exponentiele vergelijkingen naar basisvorm 53
  2. Verdubbeling en halvering bij exponentiele functies 54
  3. Exponentiele vergelijkingen ( zelfde grondgetal ) 55
  4. Exponentiele vergelijkingen (met verschillend grondgetal) 56
  5. Exponentiele ongelijkheden 57
  D. Vraagstukken Exponentiele functie 58
  E. Overzichtsoefeningen Exponentiele functies 60
  V. Logaritmen 61
  A. Logaritmische functies 61
  B. Rekenen met logaritmen 62
  1. Logaritmische Getallen 62
  2. Logaritme van een product 63
  3. Logaritme van een quotient 64
  4. Logaritme van een macht 65
  5. Logaritme van som en verschil 66
  6. Logaritme van grondgetal als breuk 67
  7. Logaritme met omwisseling grondgetal 68
  8. Logaritme van grondgetal als macht 69
  9. Logaritmen met Wortels 70
  10. Overzichtsoefeningen Logaritmen Berekeningen 71
  C. Logaritmische vergelijkingen 73
  D. Logaritmische ongelijkheden 74
  E. Overzichtsoefeningen Logaritmen 75
  VI. Afgeleiden 76
  A. Differentiequotienten 76
  1. Differentiequotient met functievoorschrift 76
  2. Differentiequotient met waardentabel 77
  3. Differentiequotient met grafiek 78
  B. Afgeleide in een punt 79
  C. Basis Afgeleiden 80
  1. Afgeleiden van veeltermfuncties 80
  2. Afgeleiden van goniometrische functies 82
  3. Afgeleiden van Exponentiele functies 83
  4. Afgeleiden van Logaritmische functies 84
  5. Afgeleiden van wortelfuncties of irrationale functies 85
  D. Berekeningen met afgeleiden 86
  1. Productregel bij afgeleiden 86
  2. Quotientregel bij afgeleiden 87
  3. Afgeleiden met kettingregel 89
  E. Overzichtsoefeningen Afgeleiden 90
  F. Extrema met afgeleiden 91
  1. Maxima /minima van veeltermfuncties 91
  2. Maxima en Minima Rationale Functies 92
  3. Stijgen en dalen van veeltermfuncties 93
  4. Raaklijnen 94
  G. Overzichtsoefeningen Raaklijnen 98
  VII. Integraalrekenen 99
  A. Onbepaalde integralen veeltermfuncties 99
  B. Bepaalde Integralen van Veeltermen 101
  C. Partiele Integratie 104
  D. Integralen met Substitutie 105
  E. Integralen met Partieelbreuken 106
  F. Integralen met merkwaardige producten 108
  G. Overzichtsoefeningen Integralen deel 1 109
  VIII. Eigenschappen van functies 110
  A. Functies Afleiden uit grafiek 110
  1. Domein afleiden uit grafiek 110
  2. Beeld of Bereik afleiden uit grafiek 111
  3. Nulpunten afleiden uit grafiek 112
  4. Positieve waarden afleiden uit grafiek 113
  5. Negatieve waarden afleiden uit grafiek 114
  6. Maxima afleiden uit grafiek 115
  7. Minima afleiden uit grafiek 116
  8. Stijgen van functie afleiden uit grafiek 117
  9. Dalen van functie afleiden uit grafiek 118
  B. Eigenschappen Functies 119
  1. Elementaire functies 119
  2. Verschuivingen elementaire functies 120
  3. Samengestelde functies 121
  4. Inverse functies 122
  C. Overzichtsoefeningen Eigenschappen van functies 124
  IX. Telproblemen en Combinatieleer 125
  A. Verzamelingen opsommen 125
  B. Tellen met een Venn Diagram 126
  C. Tellen met Boomdiagram 127
  D. Product, som en Complement Regel 128
  E. Combinaties 129
  F. Variaties 130
  G. Herhalingsvariaties 131
  H. Permutaties 132
  I. Overzichtsoefeningen Combinatieleer 133
  X. Statistiek 134
  1. Opstellen Frequentietabel 134
  2. Centrummaten met enkelvoudige frequentietabel 135
  XI. Normaalverdelingen 136
  A. 68-95-99,7-regel 136
  B. Normaalverdelingen ( met GRM ) 140
  XII. Goniometrie 142
  A. Graden en Radialen 142
  1. Van Graden naar Radialen 142
  2. Van Radialen naar Graden 143
  B. Hoofdwaarden 144
  1. Hoofdwaarden ( in Graden ) 144
  2. Hoofdwaarden ( in Radialen ) 145
  3. Hoeken naar Kwadrant 146
  4. Teken van Cosinus, Sinus,Tangens en Cotangens 147
  5. Overzichtsoefeningen Hoofdwaarden 148
  C. Verwante hoeken 149
  1. Supplementaire hoeken ( in graden ) 149
  2. Supplementaire hoeken ( in radialen ) 150
  3. AntiSupplementaire hoeken ( graden ) 151
  4. Antisupplementaire hoeken ( radialen ) 152
  5. Tegengestelde hoeken ( in graden ) 153
  6. Tegengestelde hoeken ( in radialen ) 154
  7. Complementaire hoeken ( in graden ) 155
  8. Complementaire hoeken ( in radialen ) 156
  9. OverzichtsOefeningen Verwante Hoeken 157
  D. Omvormen naar 1 ste kwadrant 158
  1. Vorm om naar hoek in eerste kwadrant ( in graden ) 158
  2. Vorm om naar hoek in eerste kwadrant ( radialen) 159
  3. Bereken de waarden (graden en zonder gebruik van GRM ) 160
  4. Bereken de waarden (in Radialen zonder gebruik van GRM ) 161
  5. Vereenvoudig goniometrische waarden ( in graden) 162
  6. Vereenvoudig goniometrische waarden ( in radialen) 163
  7. Vereenvoudig Verwante hoeken ( met graden ) 164
  8. Overzichtsoefeningen Verwante Hoeken 165
  E. Algemene Sinus functie 166
  XIII. Stelsels en Matrixrekenen 167
  A. Stelsels 2 onbekenden en 2 vergelijkingen 167
  1. Stelsels met gelijkstellingsmethode 167
  2. Stelsels met substitutiemethode 168
  3. Stelsels met combinatiemethode 169
  4. Speciale Stelsels ( Geen of Oneindig veel oplossingen) 170
  5. Overzichtsoefeningen : Stelsels 171
  6. Stelsels met parameters 172
  B. Matrix rekenen 173
  1. Optellen van Matrix 173
  2. Vermenigvuldigen van Matrix 174
  3. Stelsels Methode van Gauss Jordan 175
  4. Vraagstukken met matrix 177
  XIV. Financiele Algebra 180
  A. Enkelvoudig Interest 180
  1. Rente bij Enkelvoudig interest omvormen ( uitrekenen tot 3 cijfers na de komma ) 180
  2. Sparen met enkelvoudig interest 181
  B. Samengesteld Interest 184
  1. Rente bij samengesteld interest omvormen ( uitrekenen tot 3 cijfers na de komma ) 184
  2. Sparen met samengesteld interest 185
  C. Sparen met annuiteiten (met TI84) 188
  D. Lenen met vaste termijnbedrag ( met TI84) 189
  E. Lenen met vaste kapitaalsaflossing 191
  F. Lenen met eenmalige kapitaalsaflossing 192
  G. Overzichtsoefeningen Financiele Algebra 193
 • Reviews (0 uit 0 reviews)
  Wil je meer weten over hoe reviews worden verzameld? Lees onze uitleg hier.

€ 36,99

niet beschikbaar

niet beschikbaar3-4 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

niet beschikbaar

×
SERVICE
Contact
 
Vragen