€ 38,99


ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Meer van deze auteur

 • Cover Wiskunde Vraagstukken Toelatingsexamen Arts 2018-2022
  Wiskunde Vraagstukken Toelatingsexamen Arts 2018-2022 (boek)
 • Cover Naamloos Jaar BSO GO!
  Naamloos Jaar BSO GO! (boek)

3de Graad ASO , 6 tot 8 uur Wiskunde

Wiskunde oefeningen voor 3de Graad ASO richtingen met 6 tot 8 uur wiskunde

Jozef aerts • Boek • loose-leaf

 • Samenvatting
  In deze boekenreeks vind je duizenden oefeningen voor je wiskunde lessen.
  Wiskunde oefeningen voor 3de Graad ASO richtingen met 6 tot 8 uur wiskunde. In totaal 224 bladzijden met meer dan 4500 oefeningen.
  Je vindt steeds een QR code naar een video op Youtube die je meer uitleg geeft over het onderwerp. Deze video duurt nooit langer dan 5 minuten.
  Ook vind je bij vele oefeningen een QR code naar een Bookwidgets interactieve oefening. Elke interactieve oefening bevat 6 vragen zodat je dadelijk je kennis kan testen.
  Daarnaast vind je 10 oefeningen per onderwerp. Er is genoeg plaats voorzien om de oefening te maken in het boek.
  Onderaan de bladzijde vind je de antwoorden op de vragen. Dus je kunt onmiddellijk nagaan of je antwoord correct is.
  In totaal 224 bladzijden met meer dan 4500 oefeningen
  III. Veeltermfuncties 11
  A. Graad van Veeltermen 11
  B. Euclidische Deling 12
  C. Regel van Horner : functiewaarden 13
  D. Regel van Horner : nulwaarden 14
  E. Ontbinden in factoren van veeltermen 15
  1. Veeltermen Derde graad ontbinden met 3 nulpunten 15
  2. Veeltermen Derde graad ontbinden met 2 nulpunten 16
  3. Veeltermen ontbinden met 1 nulpunt 17
  4. Ontbinden Hogere graadsfuncties 18
  5. Gemengde Oefeningen Ontbinden Veeltermen 19
  F. Ongelijkheden van veeltermfuncties 20
  G. Vraagstukken met veeltermfuncties 21
  III. Rationale functies 22
  A. Rationale Vergelijkingen 22
  B. Rationale Ongelijkheden 24
  C. Asymptoten bij Rationale Functies 25
  1. Verticale Asymptoten 25
  2. Horizontale Asymptoten 26
  3. Schuine Asymptoten 27
  D. Homografische functies 29
  1. Eigenschappen van homografische functies 29
  2. Homografische functies omvormen naar basisvorm 30
  E. Bespreking Rationale Functies 31
  IV. Irrationale functies 35
  A. Machten en Wortels 35
  B. Irrationale vergelijkingen 36
  C. Domein van Irrationale functies 37
  V. Exponentiele functies 38
  A. Toename factor Exponentiele functies 38
  1. Toenamefactor via percentage 38
  2. Toenamefactor berekenen uit twee waarden ( 3 cijfers na de komma ) 39
  B. Exponentiele functies 40
  1. Opstellen exponentiele functie 40
  2. Van grafiek naar exponentiele functie 41
  C. Exponentiele vergelijkingen 42
  1. Omvormen exponentiele vergelijkingen naar basisvorm 42
  2. Verdubbeling en halvering bij exponentiele functies 43
  3. Exponentiele vergelijkingen ( zelfde grondgetal ) 44
  4. Exponentiele vergelijkingen ( met verschillend grondgetal ) 45
  5. Exponentiele ongelijkheden 46
  D. Vraagstukken Exponentiele functie 47
  VI. Logaritmen 49
  A. Logaritmische functies 49
  B. Rekenen met logaritmen 50
  C. Logaritmen met Wortels 52
  D. Logaritmische vergelijkingen 53
  E. Logaritmische ongelijkheden 54
  VII. Algemene Eigenschappen Functies 55
  1. Samengestelde functies 55
  2. Inverse functies 56
  VIII. Rijen en Reeksen 58
  A. Formules van Meetkundige en Rekenkundige Rijen 58
  B. Som van Rekenkundige en Meetkundige Rijen 59
  C. Rekenkundige rijen : oefeningen 60
  IX. Limieten 61
  A. Limieten afleiden uit een grafiek 61
  B. Limieten van veeltermfuncties 62
  C. Limieten van rationale functies 63
  1. Limieten van rationale functies naar ∞ 63
  2. Limieten van rationale functies naar a 64
  D. Limieten van Goniometrische functies 65
  E. Limieten van exponentiele en logaritmische functies 66
  X. Afgeleiden 67
  A. Differentiequotienten en afgeleide in een punt 67
  1. Differentiequotient 67
  2. Afgeleide in een punt 70
  B. Basis Afgeleiden 71
  1. Afgeleiden van veeltermfuncties 71
  2. Afgeleiden van goniometrische functies 73
  3. Afgeleiden van Exponentiele functies 74
  4. Afgeleiden van Logaritmische functies 75
  5. Afgeleiden van wortelfuncties of irrationale functies 76
  C. Berekeningen met afgeleiden 77
  1. Productregel bij afgeleiden 77
  2. Quotientregel bij afgeleiden 78
  3. Afgeleiden met kettingregel 80
  D. Extrema met afgeleiden 81
  1. Maxima /mimima van veeltermfuncties 81
  2. Maxima en Minima Rationale Functies 82
  3. Stijgen en dalen van veeltermfuncties 83
  4. Raaklijnen 84
  XI. Integraalrekenen 88
  A. Onbepaalde integralen veeltermfuncties 88
  B. Bepaalde Integralen van Veeltermen 90
  C. Partiele Integratie 93
  D. Integralen met Substitutie 94
  E. Integralen met Partieelbreuken 95
  F. Integralen met merkwaardige producten 96
  G. Integralen van goniometrische functies 97
  1. Integralen met machten van sinus en cosinus 97
  2. Integralen met machten van tangens en cotangens 98
  3. Integralen met formule van Simpson 99
  4. Integralen die leiden naar cyclometrische functies 100
  H. Integralen van wortelfuncties 101
  1. Integralen met x2-a2 101
  2. Integralen met x2+a2 102
  3. Integralen met a2-x2 103
  4. Integralen met 1ax2+bx+c 104
  XII. Poolcoordinaten 105
  A. Van Poolcoordinaat naar Cartesische Coordinaat 105
  B. Van Cartesische Coordinaat naar Poolcoordinaat 106
  C. Van Cartesische vergelijking naar Poolvergelijking 107
  D. Van Poolvergelijking naar Cartesische vergelijking 108
  E. Parametervergelijkingen van cirkel en ellips 109
  XIII. Combinatieleer 110
  A. Combinaties 110
  B. Variaties 111
  C. Herhalingsvariaties 112
  D. Permutaties 113
  XIV. Statistiek 114
  A. Opstellen Frequentietabel 114
  B. Centrummaten Gegroepeerde gegevens 115
  XV. Kansrekening 116
  A. Formule van Laplace 116
  B. Voorwaardelijke kansen 117
  C. Binomiaalverdelingen 118
  D. Regel van Bayes 119
  E. Normaalverdelingen 68-95-99,7-regel 120
  F. Normaalverdelingen ( met GRM ) 124
  XVI. Analytische vlakke meetkunde 126
  A. Coordinaten van een punt 126
  B. Vectoren in het vlak 127
  1. Scalair product van 2 vectoren 127
  2. Norm van een vector 128
  C. Vergelijkingen van rechten 129
  1. Berekenen RichtingsCoefficient via 2 punten 129
  2. Berekenen RichtingsCoefficient via rechte 130
  3. Rechte door punt en gegeven rico 131
  4. Rechte door punt en evenwijdig met andere rechte 132
  5. Rechte door 2 punten 133
  D. Afstanden 134
  1. Afstand tussen 2 punten 134
  2. Afstand tussen punt en rechte 135
  E. Vergelijkingen van cirkels 136
  1. Van middelpunt en straal naar vergelijking 136
  2. Van vergelijking naar middelpunt en straal 137
  XVII. Analytische Ruimtemeetkunde 138
  A. Vergelijkingen van vlakken en rechten 138
  1. Vergelijking van vlakken 138
  2. Vergelijkingen van rechten in de ruimte 139
  B. Loodrechte stand in de ruimte 140
  1. Normaalvector van een vlak 140
  2. Loodlijn uit punt op een vlak 141
  3. Loodvlak door een punt op een rechte 142
  C. Afstanden in de ruimte 143
  1. Afstand tussen 2 punten in de ruimte 143
  2. Afstand van punt tot vlak 144
  3. Afstand van een rechte tot een vlak 145
  4. Afstand tussen 2 vlakken 146
  XVIII. Goniometrie 147
  A. Goniometrische formules 147
  B. Graden en Radialen 148
  1. Van Graden naar Radialen 148
  2. Van Radialen naar Graden 149
  C. Hoofdwaarden 150
  1. Hoofdwaarden ( in Graden ) 150
  2. Hoofdwaarden ( in Radialen ) 151
  3. Hoeken naar Kwadrant 152
  4. Teken van Cosinus , Sinus en Tangens 153
  D. Verwante hoeken 154
  1. Supplementaire hoeken ( in graden ) 154
  2. Supplementaire hoeken ( in radialen ) 155
  3. AntiSupplementaire hoeken ( graden ) 156
  4. Antisupplementaire hoeken ( radialen ) 157
  5. Tegengestelde hoeken ( in graden ) 158
  6. Tegengestelde hoeken ( in radialen ) 159
  7. Complementaire hoeken ( in graden ) 160
  8. Complementaire hoeken ( in radialen ) 161
  E. Omvormen naar 1 ste kwadrant 162
  1. Vorm om naar hoek in eerste kwadrant ( in graden ) 162
  2. Vorm om naar hoek in eerste kwadrant ( radialen) 163
  3. Bereken de waarden (graden en zonder gebruik van GRM ) 164
  4. Bereken de waarden (in Radialen zonder gebruik van GRM ) 165
  5. Vereenvoudig goniometrische waarden ( in graden) 166
  6. Vereenvoudig goniometrische waarden ( in radialen) 167
  7. Vereenvoudig Verwante hoeken ( met graden ) 168
  F. Goniometrische formules 169
  1. Som en verschil formule 169
  2. Formules van Simpson 170
  G. Sinus en cosinus Regel 171
  H. Goniometrische vergelijkingen 172
  1. Goniometrische vergelijkingen ( Basis , oplossingen in Radialen ) 172
  2. Goniometrische vergelijkingen ( Basis , oplossingen in Graden ) 173
  3. Goniometrische vergelijkingen ( met periodeaanpassing , oplossingen in Radialen ) 174
  4. Goniometrische vergelijkingen ( met periodeaanpassing , oplossingen in Graden ) 175
  I. Sinus functie asinbx+c+d 176
  J. Cyclometrische functies 177
  1. Cyclometrische vergelijkingen 177
  2. Eigenschappen van Cyclometrische functies 178
  K. Hyperbolische functies 179
  XIX. Stelsels en Matrixrekenen 180
  A. Stelsels 2 onbekenden en 2 vergelijkingen 180
  1. Stelsels met gelijkstellingsmethode 180
  2. Stelsels met substitutiemethode 181
  3. Stelsels met combinatiemethode 182
  4. Speciale Stelsels ( Geen of Oneindig veel oplossingen) 183
  5. Gemengde oefeningen met stelsels 184
  B. Matrix rekenen 186
  1. Optellen van Matrix 186
  2. Vermenigvuldigen van Matrix 187
  3. Stelsels Methode van Gauss Jordan 188
  4. Vraagstukken met matrix 190
  C. Berekenen van determinanten 193
  1. Determinanten van 2x2 Matrix 193
  2. Determinanten van 3x3 Matrix 194
  3. Determinant Vandermonde 195
  D. Inverse Matrix 196
  E. Eigenwaarden en Eigenvectoren 197
  1. Eigenwaarden van een matrix 197
  2. Eigenvectoren 198
  XX. Vectorruimten 199
  A. Voorbeelden van Vectorruimten 199
  B. Lineaire Onafhankelijke Vectoren 200
  C. Dimensie van deelvectorruimten 201
  D. Basis van Vectorruimten 202
  E. Coordinaten bij verandering van basis 203
  XXI. Complexe Getallen 205
  A. Goniometrische vorm complexe getallen 205
  B. Optellen van complexe getallen 206
  C. Vermenigvuldigen van complexe getallen 207
  D. Vierkantswortels van complexe getallen 208
  E. Machten van complexe getallen 209
  XXII. Financiele Algebra 210
  A. Rente bij Enkelvoudig interest omvormen ( uitrekenen tot 3 cijfers na de komma ) 210
  B. Sparen met enkelvoudig interest 211
  C. Rente bij samengesteld interest omvormen ( uitrekenen tot 3 cijfers na de komma ) 214
  D. Sparen met samengesteld interest 215
  E. Sparen met annuiteiten 218
  F. Lenen met vaste termijnbedrag 219
  G. Lenen met vaste kapitaalsaflossing 221
  H. Lenen met eenmalige kapitaalsaflossing 222
 • Productinformatie
  Binding : Loose-leaf
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 210mm x 297mm
  Aantal pagina's : 224
  Uitgeverij : Jozef aerts wiskunde
  ISBN : 9789464435863
  Datum publicatie : 06-2022
 • Inhoudsopgave
  niet beschikbaar
 • Reviews (0 uit 0 reviews)

€ 38,99


niet beschikbaar

niet beschikbaar

3-5 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

niet beschikbaar

×
SERVICE
Contact
 
Vragen