€ 31,99


ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

3de Graad TSO/KSO 2 uur

Wiskunde oefeningen voor TSO en KSO richtingen in de 3de graad met 2 uur wiskunde

Jozef aerts • Boek • loose-leaf

 • Samenvatting
  In deze boekenreeks vind je duizenden oefeningen voor je wiskunde lessen.
  Dit boek is gemaakt voor de 3de graad TSO of KSO met 2 uur wiskunde per week , 130 bladzijden met meer dan 2600 oefeningen
  Je vindt steeds een QR code naar een video op Youtube die je meer uitleg geeft over het onderwerp. Deze video duurt nooit langer dan 5 minuten.
  Bovendien zie je bij veel oefeningen ook een QR code naar 1 of meer voorbeelden die stap voor stap de oefening uitleggen.
  Ook ontdek je bij vele oefeningen een QR code naar een Bookwidgets interactieve oefening. Elke interactieve oefening bevat 6 vragen zodat je dadelijk je kennis kan testen.
  Daarnaast ontdek je 10 (en soms zelfs 20) oefeningen per onderwerp. Er is genoeg plaats voorzien om de oefeningen te maken in het boek.
  Onderaan de bladzijde vind je de antwoorden op de vragen. Dus je kunt onmiddellijk nagaan of je antwoord correct is

  II. Lineaire vergelijkingen en functies 8
  A. Lineaire Vergelijkingen 8
  1. Basis Lineaire Vergelijkingen 8
  2. Lineaire vergelijkingen met meerdere x 9
  3. Lineaire vergelijkingen met haakjes 10
  4. Lineaire vergelijkingen met breuken 11
  5. Overzichtsoefeningen lineaire vergelijkingen 12
  6. Speciale lineaire vergelijkingen 14
  7. Vergelijkingen met wortels en met π 15
  8. Vergelijkingen met absolute waarden 16
  9. Lineaire vergelijkingen met parameters 17
  10. Overzichtsoefeningen Speciale Lineaire vergelijkingen 18
  B. Opstellen lineaire functies 19
  1. Opstellen lineaire functie uit tabel 19
  2. Opstellen lineaire functie uit grafiek 20
  3. Punten op grafiek van lineaire functie 21
  4. vraagstukken met lineaire functies 22
  C. Ongelijkheden van de 1 ste graad 26
  1. Basis Ongelijkheden 26
  2. Ongelijkheden met absolute waarden 27
  D. Vraagstukken van de 1ste graad 28
  1. Wiskundige formule opstellen 28
  2. Wiskundige vergelijkingen opstellen 29
  3. Oplossen vraagstukken van de 1ste graad 30
  E. Bespreking functies van 1ste graad 32
  F. Overzichtsoefeningen Lineaire Functies 36
  III. Kwadratische vergelijkingen/functies 37
  A. Vierkantsvergelijkingen 37
  1. Onvolledige Vierkantsvergelijkingen 37
  2. Volledige Vierkantsvergelijkingen 38
  3. Som en product Vierkantsvergelijkingen 43
  4. Ontbinden factoren Vierkantsvergelijkingen 44
  5. Bikwadratische Vergelijkingen 45
  6. 2de Graad Vergelijkingen met parameters 46
  7. Overzichtsoefening Kwadratische vergelijkingen 47
  B. Grafieken van kwadratische functies 48
  1. Symmetrie As en Top van kwadratische functies 48
  2. Grafieken tekenen van basis kwadratische functies 49
  3. Grafieken van algemene kwadratische functies 52
  4. Onderdelen van kwadratische functies 55
  5. Van grafiek naar kwadratische functie 56
  C. Ongelijkheden van de 2de graad 57
  D. Vraagstukken met Kwadratische functies 58
  E. Overzichtsoefeningen Kwadratische Functies 59
  IV. Exponentiele functies 60
  A. Toenamefactor Exponentiele functie 60
  1. Toenamefactor via percentage 60
  2. Toenamefactor berekenen uit twee waarden (3 cijfers na de komma) 61
  B. Exponentiele functies 62
  1. Opstellen exponentiele functie 62
  2. Van grafiek naar exponentiele functie 63
  C. Exponentiele vergelijkingen 64
  1. Omvormen exponentiele vergelijkingen naar basisvorm 64
  2. Verdubbeling en halvering bij exponentiele functies 65
  3. Exponentiele vergelijkingen ( zelfde grondgetal ) 66
  4. Exponentiele vergelijkingen (met verschillend grondgetal) 67
  5. Exponentiele ongelijkheden 68
  D. Vraagstukken Exponentiele functie 69
  E. Overzichtsoefeningen Exponentiele functies 71
  V. Logaritmen 72
  A. Logaritmische functies 72
  B. Rekenen met logaritmen 73
  1. Logaritmische Getallen 73
  2. Logaritme van een product 74
  3. Logaritme van een quotient 75
  4. Logaritme van een macht 76
  5. Logaritme van som en verschil 77
  6. Logaritme van grondgetal als breuk 78
  7. Logaritme met omwisseling grondgetal 79
  8. Logaritme van grondgetal als macht 80
  9. Logaritmen met Wortels 81
  10. Overzichtsoefeningen Logaritmen Berekeningen 82
  C. Logaritmische vergelijkingen 84
  D. Logaritmische ongelijkheden 85
  E. Overzichtsoefeningen Logaritmen 86
  VI. Eigenschappen van functies 87
  A. Functies Afleiden uit grafiek 87
  1. Domein afleiden uit grafiek 87
  2. Beeld of Bereik afleiden uit grafiek 88
  3. Nulpunten afleiden uit grafiek 89
  4. Positieve waarden afleiden uit grafiek 90
  5. Negatieve waarden afleiden uit grafiek 91
  6. Maxima afleiden uit grafiek 92
  7. Minima afleiden uit grafiek 93
  8. Stijgen van functie afleiden uit grafiek 94
  9. Dalen van functie afleiden uit grafiek 95
  B. Eigenschappen Functies 96
  1. Elementaire functies 96
  2. Verschuivingen elementaire functies 97
  VII. Statistiek 98
  A. Enkelvoudige gegevens 98
  1. Gemiddelde van een aantal getallen 98
  2. Mediaan van een aantal getallen 99
  3. Modus van een aantal getallen 100
  4. Spreidingsbreedte van een aantal getallen 101
  5. Staafdiagram : gemiddelde,Modus, Mediaan en spreidingsbreedte 102
  6. DotPlot : Gemiddelde , Mediaan , Modus en Spreidingsbreedte ( Variatiebreedte ) 103
  7. Frequentietabel: Gemiddelde , Mediaan , Modus , Spreidingsbreedte (of variatiebreedte ) 104
  B. Gegroepeerde gegevens 105
  1. Opstellen Frequentietabel 105
  2. Centrummaten met enkelvoudige frequentietabel 106
  C. Overzichtsoefeningen Statistiek 107
  VIII. Kansrekening 108
  A. Normaalverdelingen 68-95-99,7-regel 108
  B. Normaalverdelingen ( met GRM ) 112
  IX. Financiele Algebra 114
  A. Enkelvoudig Interest 114
  1. Rente bij Enkelvoudig interest omvormen ( uitrekenen tot 3 cijfers na de komma ) 114
  2. Sparen met enkelvoudig interest 115
  B. Samengesteld Interest 118
  1. Rente bij samengesteld interest omvormen ( uitrekenen tot 3 cijfers na de komma ) 118
  2. Sparen met samengesteld interest 119
  C. Sparen met annuiteiten (met TI84) 122
  D. Lenen met vaste termijnbedrag ( met TI84) 123
  E. Lenen met vaste kapitaalsaflossing 125
  F. Lenen met eenmalige kapitaalsaflossing 126
  G. Overzichtsoefeningen Financiele Algebra 127
 • Productinformatie
  Binding : Loose-leaf
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 210mm x 297mm
  Aantal pagina's : 130
  Uitgeverij : Jozef aerts wiskunde
  ISBN : 9789464433463
  Datum publicatie : 02-2022
 • Inhoudsopgave
  II. Lineaire vergelijkingen en functies 8
  A. Lineaire Vergelijkingen 8
  1. Basis Lineaire Vergelijkingen 8
  2. Lineaire vergelijkingen met meerdere x 9
  3. Lineaire vergelijkingen met haakjes 10
  4. Lineaire vergelijkingen met breuken 11
  5. Overzichtsoefeningen lineaire vergelijkingen 12
  6. Speciale lineaire vergelijkingen 14
  7. Vergelijkingen met wortels en met π 15
  8. Vergelijkingen met absolute waarden 16
  9. Lineaire vergelijkingen met parameters 17
  10. Overzichtsoefeningen Speciale Lineaire vergelijkingen 18
  B. Opstellen lineaire functies 19
  1. Opstellen lineaire functie uit tabel 19
  2. Opstellen lineaire functie uit grafiek 20
  3. Punten op grafiek van lineaire functie 21
  4. vraagstukken met lineaire functies 22
  C. Ongelijkheden van de 1 ste graad 26
  1. Basis Ongelijkheden 26
  2. Ongelijkheden met absolute waarden 27
  D. Vraagstukken van de 1ste graad 28
  1. Wiskundige formule opstellen 28
  2. Wiskundige vergelijkingen opstellen 29
  3. Oplossen vraagstukken van de 1ste graad 30
  E. Bespreking functies van 1ste graad 32
  F. Overzichtsoefeningen Lineaire Functies 36
  III. Kwadratische vergelijkingen/functies 37
  A. Vierkantsvergelijkingen 37
  1. Onvolledige Vierkantsvergelijkingen 37
  2. Volledige Vierkantsvergelijkingen 38
  3. Som en product Vierkantsvergelijkingen 43
  4. Ontbinden factoren Vierkantsvergelijkingen 44
  5. Bikwadratische Vergelijkingen 45
  6. 2de Graad Vergelijkingen met parameters 46
  7. Overzichtsoefening Kwadratische vergelijkingen 47
  B. Grafieken van kwadratische functies 48
  1. Symmetrie As en Top van kwadratische functies 48
  2. Grafieken tekenen van basis kwadratische functies 49
  3. Grafieken van algemene kwadratische functies 52
  4. Onderdelen van kwadratische functies 55
  5. Van grafiek naar kwadratische functie 56
  C. Ongelijkheden van de 2de graad 57
  D. Vraagstukken met Kwadratische functies 58
  E. Overzichtsoefeningen Kwadratische Functies 59
  IV. Exponentiele functies 60
  A. Toenamefactor Exponentiele functie 60
  1. Toenamefactor via percentage 60
  2. Toenamefactor berekenen uit twee waarden (3 cijfers na de komma) 61
  B. Exponentiele functies 62
  1. Opstellen exponentiele functie 62
  2. Van grafiek naar exponentiele functie 63
  C. Exponentiele vergelijkingen 64
  1. Omvormen exponentiele vergelijkingen naar basisvorm 64
  2. Verdubbeling en halvering bij exponentiele functies 65
  3. Exponentiele vergelijkingen ( zelfde grondgetal ) 66
  4. Exponentiele vergelijkingen (met verschillend grondgetal) 67
  5. Exponentiele ongelijkheden 68
  D. Vraagstukken Exponentiele functie 69
  E. Overzichtsoefeningen Exponentiele functies 71
  V. Logaritmen 72
  A. Logaritmische functies 72
  B. Rekenen met logaritmen 73
  1. Logaritmische Getallen 73
  2. Logaritme van een product 74
  3. Logaritme van een quotient 75
  4. Logaritme van een macht 76
  5. Logaritme van som en verschil 77
  6. Logaritme van grondgetal als breuk 78
  7. Logaritme met omwisseling grondgetal 79
  8. Logaritme van grondgetal als macht 80
  9. Logaritmen met Wortels 81
  10. Overzichtsoefeningen Logaritmen Berekeningen 82
  C. Logaritmische vergelijkingen 84
  D. Logaritmische ongelijkheden 85
  E. Overzichtsoefeningen Logaritmen 86
  VI. Eigenschappen van functies 87
  A. Functies Afleiden uit grafiek 87
  1. Domein afleiden uit grafiek 87
  2. Beeld of Bereik afleiden uit grafiek 88
  3. Nulpunten afleiden uit grafiek 89
  4. Positieve waarden afleiden uit grafiek 90
  5. Negatieve waarden afleiden uit grafiek 91
  6. Maxima afleiden uit grafiek 92
  7. Minima afleiden uit grafiek 93
  8. Stijgen van functie afleiden uit grafiek 94
  9. Dalen van functie afleiden uit grafiek 95
  B. Eigenschappen Functies 96
  1. Elementaire functies 96
  2. Verschuivingen elementaire functies 97
  VII. Statistiek 98
  A. Enkelvoudige gegevens 98
  1. Gemiddelde van een aantal getallen 98
  2. Mediaan van een aantal getallen 99
  3. Modus van een aantal getallen 100
  4. Spreidingsbreedte van een aantal getallen 101
  5. Staafdiagram : gemiddelde,Modus, Mediaan en spreidingsbreedte 102
  6. DotPlot : Gemiddelde , Mediaan , Modus en Spreidingsbreedte ( Variatiebreedte ) 103
  7. Frequentietabel: Gemiddelde , Mediaan , Modus , Spreidingsbreedte (of variatiebreedte ) 104
  B. Gegroepeerde gegevens 105
  1. Opstellen Frequentietabel 105
  2. Centrummaten met enkelvoudige frequentietabel 106
  C. Overzichtsoefeningen Statistiek 107
  VIII. Kansrekening 108
  A. Normaalverdelingen 68-95-99,7-regel 108
  B. Normaalverdelingen ( met GRM ) 112
  IX. Financiele Algebra 114
  A. Enkelvoudig Interest 114
  1. Rente bij Enkelvoudig interest omvormen ( uitrekenen tot 3 cijfers na de komma ) 114
  2. Sparen met enkelvoudig interest 115
  B. Samengesteld Interest 118
  1. Rente bij samengesteld interest omvormen ( uitrekenen tot 3 cijfers na de komma ) 118
  2. Sparen met samengesteld interest 119
  C. Sparen met annuiteiten (met TI84) 122
  D. Lenen met vaste termijnbedrag ( met TI84) 123
  E. Lenen met vaste kapitaalsaflossing 125
  F. Lenen met eenmalige kapitaalsaflossing 126
  G. Overzichtsoefeningen Financiele Algebra 127
 • Reviews (0 uit 0 reviews)
  Wil je meer weten over hoe reviews worden verzameld? Lees onze uitleg hier.

€ 31,99

niet beschikbaar

niet beschikbaar3-4 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

niet beschikbaar

×
SERVICE
Contact
 
Vragen