€ 9,99


PRINT boek

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Archief voor de Toekomst

Bas Veldhuizen • ebook • epub

 • Samenvatting
  Ooit stilgestaan bij de erfenis van een kunstenaar? Wat gebeurt er met het werk als de kunstenaar overlijdt of om andere redenen niet meer in staat is daar zelf voor te zorgen? Wie krijgt de rechten? Wie beheert het archief en de collectie? Kunst beschouwen we als kostbaar erfgoed, maar wordt alles wat wij van waarde vinden ook bewaard? En is de economische waarde daarbij onze belangrijkste maatstaf, of zouden we meer waarden tegen het licht moeten houden? In de komende jaren krijgen we op grote schaal te maken met vrijkomende nalatenschappen van beeldend kunstenaars. Wat gaan we daar mee doen? De musea hangen vol, de depots puilen uit. Overheden verkopen de oogst van Contraprestatie en BKR. Buiten de absolute top staan de prijzen op de markt onder druk. bkkc, het brabants kenniscentrum voor kunst en cultuur, deed onderzoek naar kunstenaarsnalatenschappen: hoe ga je hier als kunstenaar en als nabestaanden mee om? Het resultaat is een praktisch ebook vol ervaringen en handreikingen.
  Tijdens hun carrière brengen kunstenaars hun werk en archief zo goed mogelijk onder in het publieke domein. Op plekken waar ze toegankelijk zijn voor publiek en onderzoek. Dat doen ze door werken te verkopen, maar ook door deze te schenken of in bruikleen te geven. Zo worden delen van hun oeuvre opgenomen in collecties van musea, verzamelaars, de overheid, bedrijven of instellingen. Daar kunnen de werken en het archief rekenen op aandacht en een toekomst. Maar veel werk komt daar niet vanzelfsprekend terecht. Veel collecties en archieven worden beheerd door de kunstenaar zelf of worden eigendom van erven of een voor dat doel opgerichte stichting. Niet zelden bevinden zich omvangrijke collecties in eigen beheer. Ook gekoesterde sleutelwerken en cultuurhistorisch waardevol archief zijn daar te vinden. Ons erfgoed voor de toekomst. Deze collecties en archieven bevinden zich zelden in een toekomstbestendige situatie, want de zorg is in handen van een enkel individu of van een kleine groep vrijwilligers.

  bkkc deed samen met studenten onderzoek naar kunstenaarsnalatenschappen: de omvang, de situaties – van beschrijven, selecteren en onderbrengen tot het regelen van de nalatenschap bij de notaris. Kunstenaars lezen welke voorzorgsmaatregelen zij kunnen nemen om de taak van hun nabestaanden straks te verlichten. Nabestaanden krijgen een handreiking die hen door het sterk vernetwerkte kunstenveld heen leidt en in aanraking brengt met tips, tools en instanties die hen de helpende hand kunnen bieden. Denk bijvoorbeeld aan het kiezen van een rechtsvorm en het prioriteren van de taken die de zorg voor de nalatenschap met zich meebrengt. De publicatie biedt een blik op het speelveld, stelt de spelers voor en bespreekt het spelverloop.
 • Productinformatie
  Binding : Epub
  Auteur : Bas Veldhuizen
  Bestandstype : epub
  Distributievorm : Ebook (digitaal)
  Aantal pagina's : Afhankelijk van e-reader
  Beveiliging : Geen   Informatie 
  Uitgeverij : Niet bekend
  ISBN : 9789491992070
  Datum publicatie : 09-2015
 • Inhoudsopgave
  voorwoord

  1. Archief voor de Toekomst
  1.2 Kloppenburgs ‘Artchive for the Future’
  1.3 behoud en beheer van collecties en archieven
  1.4 karakteristiek van het probleem
  1.5 resultaten van het onderzoek
  1.6 bronnen voor de e-publicatie
  1.7 definiëring van het oeuvre
  1.8 kunstenaars
  1.9 nabestaanden
  1.10 het belang van het publieke domein
  1.11 een ernstig spel

  2. waarden, waar het spel om draait
  2.1 waardecreatie
  2.2 de spelmetafoor
  2.3 vals spel?
  2.4 collectiewaardering
  2.5 waardebegrippen bij kunst en antiek

  3. handreikingen bij leven
  3.1 inleiding
  3.2 overwegingen en werkzaamheden vooraf
  3.3 estate planning
  3.4 registratie van je collecties en archief
  3.5 opslag en bewaren
  3.6 collectiewaardering

  4. handreiking voor nabestaanden
  4.1 inleiding
  4.2 aan het werk: Eerste Hulp, Eerste Verzorging, Duurzame Zorg
  4.3 taken en acties
  4.4 opties voor extern beheer van collecties en archief
  4.5 variabelen in het rouwproces

  5. aanbevelingen voor de volgende zetten
  5.1 analoge mogelijkheden
  5.2 digitale mogelijkheden
  5.3 kennisontwikkeling en kennisdeling
  5.4 financiering

  6. begrippenkader

  7. adressen van belangrijke instellingen

  8. literatuurlijst, bronnen
 • Reviews (0 uit 0 reviews)
  Wil je meer weten over hoe reviews worden verzameld? Lees onze uitleg hier.

€ 9,99


PRINT boek

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

direct, via download
Veilig betalen Logo
Delen 

Informatie
Herroepingsrecht is uitgesloten voor eBooks. Een download van een eBook of luisterboek is niet meer te herroepen op het moment dat u, na aanschaf van het e-book, de download heeft gestart.

Fragment

niet beschikbaar

×
SERVICE
Contact
 
Vragen