€ 4,90

PRINT boek

  € 16,90

PDF ebook

niet beschikbaar

Meer van deze auteur


 • Atlantis (ePUB)

 • Atlantis (boek)

De herkeuring

een roman over politiek en sociale zekerheid

Chris van Henegouwen • ebook • epub

 • Samenvatting
  De auteur is een geboren Groninger en studeerde economie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.

  Op 1 januari is de herkeuringswet ingevoerd. Langdurig arbeidsongeschikte vroeggehandicapten worden geconfronteerd met een onverhoedse en dramatische verslechtering van hun uitkeringsvoorwaarden door de politiek. Ze gaan allemaal herkeurd worden in de komende jaren. De verontwaardiging daarover brengt een aantal van hen ertoe actie te ondernemen. Zo hopen ze een discussie los te maken in de samenleving over de aantasting van hun sociale zekerheidsrechten.

  Het verzet wordt gecoördineerd vanuit een actiecentrum. Interviews en debatten in de media zorgen ervoor dat hun argumenten al beter bekend worden bij het grote publiek. De acties vergroten de druk op de politiek om van koers te veranderen.

  De auteur voert de lezer in een informatieve roman mee in een imaginaire wereld van kritische journalisten, betrokken wetenschappers, gewetensvolle politici, verstandige uitkeringsmedewerkers en solidaire vakbondsleden.

  Recensie NBD Biblion

  Het onderwerp is zo alledaags en vertrouwd dat het haast niet denkbaar is daar een onderhoudend boek over te kunnen schrijven in de vorm van een roman. Toch is dit exact wat er gebeurt in dit romandebuut van Chris van Henegouwen. Het betreft de herkeuring van vroeggehandicapten, de zogeheten WVG-ers, een groep van 200.000 mensen die om allerlei redenen niet in het normale arbeidsproces kunnen participeren. Het gaat hierbij om zowel geestelijke als lichamelijke beperkingen (vergelijk de huidige discussie tussen de WAjongers en het UWV). De roman is dus uiterst actueel. De WVG-ers organiseren zich en willen actievoeren om voor hun belangen op te komen. Hoofdpersoon is een zekere Steven van wie de levensloop geschilderd wordt. Dit geeft inzicht in het type mens waar het hier om draait. Men wil gebouwen gaan bezetten uit protest om zo de media te bespelen en het probleem onder de aandacht te brengen van een groot publiek. De roman doet verslag van de acties die de politiek moeten overtuigen van het feit dat de Herkeuringswet moet worden ingetrokken. Een roman die veel inzicht geeft in de maatschappelijke positie van mensen met beperkingen, die door de politiek gedwongen worden zich op de arbeidsmarkt te begeven. Kleine druk, ruime interlinie.

  Jan Timmermans
 • Productinformatie
  Binding : Epub
  Auteur : Chris van Henegouwen
  Bestandstype : epub
  Distributievorm : Ebook (digitaal)
  Aantal pagina's : Afhankelijk van e-reader
  Beveiliging : Digitaal watermerk (social DRM)   Informatie 
  Uitgeverij : Eigen Beheer
  ISBN : 9789082381214
  Datum publicatie : 07-2015
 • Inhoudsopgave
  Valse start 1
  Contemplatie 7
  De actievoerders 14
  De voorbereiding 28
  Den Haag 43
  De Zuidas 53
  De uitkeringsinstelling 66
  Het café 83
  Het ministerie 91
  De vakbond 105
  De televisie 117
  Het discussieprogramma 130
  Het buitenland 144
  De partij 161
  Het ongeluk 178
  De politie 198
  De begrafenis 217
  Het zwembad 222
  De toren 229
  Voltooiing 241
  Bijlage: Afvallen doe je zo 259

  (Paginanummers betreffen de papieren uitgave. De digitale versie kent geen nummering.)
 • Reviews (0 uit 0 reviews)
  Wil je meer weten over hoe reviews worden verzameld? Lees onze uitleg hier.

€ 4,90

PRINT boek

  € 16,90

PDF ebook

niet beschikbaar

direct, via download
Veilig betalen Logo
Delen 

Informatie
Herroepingsrecht is uitgesloten voor eBooks. Een download van een eBook of luisterboek is niet meer te herroepen op het moment dat u, na aanschaf van het e-book, de download heeft gestart.

Fragment

Een Vlaams televisieprogramma probeerde te achterhalen wat er aan de hand was met de sociaaldemocraten bij de noorderburen. Daartoe interviewde een verslaggever een oud-voorzitter van de SDP, Ton Koolhof.

'Vanwaar deze bezuinigingswoede van uw partij?' vroeg programmamaker Els van de List.

'Die vloeit voort uit Europese afspraken,' verklaarde de Nederlandse sociaaldemocraat.

'Ja, dat kan ik begrijpen,' zei mevrouw Van de List, 'maar uw partij lijkt het wel exclusief gemunt te hebben op z'n eigen kiezers, of zie ik dat verkeerd?'

'Ik ben het met u eens dat de maatregelen een eenzijdige indruk maken,' erkende Koolhof.

'We hebben dat eens nagelopen op onze redactie,' zei mevrouw Van de List, 'en het heeft er alle schijn van dat de kwetsbare groepen het zwaar voor de kiezen krijgen bij u en anderen de dans ontspringen. Dat kan toch niet nodig zijn vanwege Brussel, is het wel?'

'Nee, dat is juist,' zei Koolhof. 'De wijze van verdeling van de lasten staat de Nederlandse politiek vrij en men kan niet ontkennen dat hier sprake is van een onevenwichtigheid.'

'Hebt u daar een verklaring voor?' wilde de programmamaker weten.

'Mijn indruk is dat er door de huidige top van de partij een beoordelingsfout is gemaakt tijdens de formatie van dit kabinet,' meende de sociaaldemocraat. 'Ik sta nu op een zekere afstand, maar mijn vermoeden is dat onze onderhandelaars gedacht hebben dat ze safe zaten als ze de koopkracht van de laagste inkomens – en dat zijn toch van oudsher onze kiezers – redelijk overeind zouden houden. Daarbij hebben ze zich erop verkeken hoe ontwrichtend de bezuinigingen zouden uitwerken op andere punten.'

'Uw kiezers lijken geschokt; verkiezingen zouden nu rampzalig uitpakken,' vermoedde mevrouw Van de List.

'Dat is waar. We zien nu een vertrouwensbreuk, waarvan niet een-twee-drie duidelijk is hoe die hersteld kan worden,' gaf Koolhof toe.

'Er zijn gehandicapten bezig met acties. Hebt u die mensen iets te bieden?' vroeg de journalist.

'Persoonlijk meen ik dat dat niet zo moeilijk zou moeten zijn,' zei Koolhof. 'De wensen van de WVG'ers, zoals ze bij ons genoemd worden, zijn vrij reëel – we hebben ze zelf in het verleden ook vaak genoeg verkondigd. Ik geloof dat deze acties door de partijtop eerder gezien zouden moeten worden als een kans dan als een bedreiging.'

'U bedoelt een kans om het blazoen wat op te poetsen?' vroeg de presentatrice.

'Als u het zo wilt noemen, ja,' zei Koolhof. 'Een kans om te werken aan herstel van vertrouwen, om te laten zien dat we hun zorgen serieus nemen en aan een oplossing willen werken.'

'Die signalen hebben wij nog niet vernomen. Hebt u informatie die in die richting wijst?' vroeg mevrouw Van de List.

'Vanuit de basis van de partij zeker,' meende Koolhof, 'maar helaas houdt de partijleider zich nog afzijdig in deze discussie.'

'De partijleider, de minister, de huidige partijvoorzitter: het lijkt alsof het engagement is verdwenen in de leiding,' vond de programmamaker.

'Net wat ik zeg,' zei Koolhof, 'ze zijn tevreden over hun strategie en onderschatten in mijn ogen de ingrijpende sociale gevolgen die eruit voortvloeien voor veel mensen.'

'Ziet u nog een rol weggelegd voor uzelf in het verzachten van deze gevolgen?' vroeg mevrouw Van de List.

'Ik zal op ons congres in het voorjaar zeker van de partij zijn,' antwoordde Koolhof, 'maar een oud-voorzitter moet zijn invloed niet overschatten, heeft mijn voorganger me geleerd.'

'Nou, laten we met deze vrolijke noot eindigen, meneer Koolhof,' zei de presentatrice afsluitend. 'Vriendelijk dank voor uw medewerking aan deze uitzending.'

×
SERVICE
Contact
 
Vragen