€ 9,95


PRINT boek

  € 14,95

PDF ebook

niet beschikbaar

Meer van deze auteur


 • Een andere kijk op economie (boek)

Een andere kijk op economie

Door gelijkwaardige zeggenschap tussen kapitaal en arbeid

Ries van der Vos • ebook • epub

 • Samenvatting
  In het boek ‘een andere kijk op economie’ wordt vastgesteld, dat aandeelhouders gemiddeld beter worden beloond dan werknemers, dat inkomens gemiddeld fiscaal zwaarder worden belast dan vermogens, dat de klimaatmaatregelen en het maatschappelijk herstel van non-profitsectoren (onderwijs, gezondheidszorg, politie, justitie, defensie) veel kosten met zich meebrengen waarvoor bronnen voor moeten worden gevonden.
  Het boek introduceert de gelijkwaardigheid van aandeelhouders en werknemers in ondernemingen, waarmee de macht van Geld wordt verminderd ten gunste van Werk. Werk wordt dan ook risicodragend, waardoor het vrije marktmechanisme wordt hersteld (was er niet bij vaste lonen).
  De gelijkwaardigheid wordt bepaald door de kosten van Geld (eigen vermogen) en de kosten van Werk (menselijk vermogen) te weten de post dividend resp. de post lonen. Die verhouding bepaalt het stemrecht in de interne stakeholdervergadering en de beloning uit de bedrijfsresultaten. Daarvoor wijzigt de jaarrekening. Het menselijk vermogen is nu ook een balanspost geworden, waardoor de personeelskosten niet meer als kostenpost zichtbaar zijn in de winst- en verliesrekening. Een stelselwijzing dus. De macht van aandeelhouders wordt verlegd naar invloed met stemrecht van medewerkers, dus verbreding van democratie in ondernemingen. Dit moet leiden tot minder fraude en corruptie.
  Als Geld en Werk gelijkwaardig worden behandeld, dan is er geen reden meer om Vermogen en Inkomen afzonderlijk te behandelen, waardoor het rendement op vermogen ook als inkomen wordt gezien, wat resulteert in een aanzienlijke belastingverhoging op vermogens, nodig voor bekostiging van milieumaatregelen en de energietransitie, maar ook voor herstel van onderwijs, gezondheidszorg, politie, justitie en defensie.
  De gelijkwaardigheid van Geld en Werk betekent dat werknemers ook ondernemingsrisico’s lopen, waardoor de post lonen ook wel eens kan dalen. Dit is een noodzakelijke aanpassing aan een globaliserende markt. Voor te grote loonschommelingen zijn wat voorzieningen ingebouwd. Omdat lonen de bedrijfsresultaten volgen, zal de loonprijsspiraal neigen naar een vaste waarde. Op grote schaal heeft dat weer grote betekenis voor een andere kijk op inflatie/deflatie. Omdat de post lonen wordt bepaald in dezelfde groei als de post dividend op bedrijfsniveau vervalt het loonoverleg (CAO) per sector met vakbonden.
 • Productinformatie
  Binding : Epub
  Auteur : Ries van der Vos
  Bestandstype : epub
  Distributievorm : Ebook (digitaal)
  Aantal pagina's : Afhankelijk van e-reader
  Beveiliging : Digitaal watermerk (social DRM)   Informatie 
  Uitgeverij : Ries van der Vos
  ISBN : 9789464431292
  Datum publicatie : 10-2021
 • Inhoudsopgave
  Inhoudsopgave:


  Maatschappelijke problemen 5

  Nieuw Economisch model 8
  Reden voor een nieuw besturingsmodel 10

  Oplossingen voor de economische en ecologische problematiek 18

  FOX-model als maatschappelijke vernieuwing 24

  Samenvatting 84

  Bijlagen 86
 • Reviews (0 uit 0 reviews)
  Wil je meer weten over hoe reviews worden verzameld? Lees onze uitleg hier.

€ 9,95


PRINT boek

  € 14,95

PDF ebook

niet beschikbaar

direct, via download
Veilig betalen Logo
Delen 

Informatie
Herroepingsrecht is uitgesloten voor eBooks. Een download van een eBook of luisterboek is niet meer te herroepen op het moment dat u, na aanschaf van het e-book, de download heeft gestart.

Fragment

niet beschikbaar

×
SERVICE
Contact
 
Vragen