€ 17,95

PRINT boek

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Meer van deze auteur


 • Inleiding UML (boek)

Inleiding UML

Analyse & ontwerp van software

Hendrik Jan van Randen • ebook • epub

 • Samenvatting
  Iedereen die zich bezighoudt met het analyseren en ontwerpen van software krijgt vroeg of laat te maken met UML, de internationaal gestandaardiseerde Unifed Modeling Language. Zowel gebruikers die vertellen
  wat ze met de software willen gaan doen, als software- ontwerpers, architecten, testers, analisten en program- meurs die de software uiteindelijk gaan bouwen: al deze mensen hebben een gemeenschappelijke taal nodig waarin ze met elkaar communiceren.
  Auteur Hendrik Jan van Randen kan putten uit talloze praktijksituaties dankzij zijn ruime ervaring als software-architect. Op heldere wijze beschrijft hij in dit boek de kenmerken van UML en hij toont allerlei model- leertechnieken die van pas komen bij analyse en ontwerp van software. De vele kleurrijke diagrammen in het boek zorgen ervoor dat u de stof gemakkelijk kunt onthouden. Bovendien wordt beschreven hoe u deze afbeeldingen zelf kunt maken.
  Dit boek biedt een gedegen en overzichtelijke inleiding in UML en is geschikt voor beginners, studenten en iedereen die er in zijn werk mee te maken krijgt.
 • Productinformatie
  Binding : Epub
  Auteur : Hendrik Jan van Randen
  Bestandstype : epub
  Distributievorm : Ebook (digitaal)
  Aantal pagina's : Afhankelijk van e-reader
  Beveiliging : Digitaal watermerk (social DRM)   Informatie 
  Uitgeverij : AmoixA
  ISBN : 9789082934915
  Datum publicatie : 12-2019
 • Inhoudsopgave
  Inleiding 11
  1 Overzicht creëren met een use case diagram 12
  1.1 Systeem actor 13
  1.2 Primary en secondary actor 13
  1.3 Organisaties 14
  1.4 Overerving 15
  1.5 Stereotype «include» 16
  1.6 Oefening voor use cases 17
  2 Gegevens weergeven in een klassendiagram 18
  2.1 Klasse 18
  2.2 Object (instantie) 19
  2.3 Attribuut 19
  2.3.1 Attribuuttype 20
  2.3.2 Telefoonnummer 21
  2.3.3 Verplichte en optionele attributen 21
  2.3.4 Enumeratie 22
  2.4 Operatie 23
  2.5 Associatie 23
  2.5.1 Multipliciteit 24
  2.5.2 Voorkom kip-en-eiproblemen 25
  2.5.3 Tussenklasse 26
  2.5.4 Composiet 27
  2.5.5 Aggregatie 28
  2.5.6 Associatieklasse 29
  2.5.7 Navigeerbaarheid 29
  2.5.8 Naam van associatie-einde 30
  2.6 Referentieklasse 31
  2.7 Eenvoud of flexibiliteit 32
  2.8 Afgeleid attribuut 33
  2.9 Overerving 34
  2.10 Gebruikersrollen modelleren in een klassendiagram 35
  2.10.1 Boolean attribuut voor elke rol 35
  2.10.2 Eigenschap voor een bepaalde rol 36
  2.10.3 Flexibel 37
  2.11 Overzicht klassendiagram 38
  2.12 Checklist voor klassendiagram 40
  2.13 Oefening voor klassendiagram 40
  3 Klassendiagram en database-ontwerp 41
  3.1 Object relational mapping van associatie 42
  3.1.1 Een op veel associatie 42
  3.1.2 Veel op veel associatie 42
  3.1.3 Een op een associatie 43
  3.2 Object relational mapping van overerving 44
  3.2.1 Delegate 44
  3.2.2 Roll Down 45
  3.2.3 Roll Up 45
  3.3 Object relational mapping van enumeratie 46
  3.3.1 Naam van de literal 46
  3.3.2 Afkorting 46
  3.3.3 Foreign key naar referentietabel 47
  3.3.4 Foreign key naar referentietabel met afkorting 47
  3.3.5 Object relational mappings van composite en multipliciteit 1 48
  3.4 Waarom een klassendiagram? 48
  4 Proces weergeven in een activiteitendiagram 49
  4.1 Activiteit 50
  4.2 Status (toestand) 50
  4.3 Startactiviteit 51
  4.4 Eindstatus 51
  4.5 Zwembaan 52
  4.6 Voorwaarde bij handmatige activiteit 52
  4.7 Automatische keuze 53
  4.8 Handmatige keuze 54
  4.8.1 Activiteiten met dezelfde inkomende status 54
  4.8.2 Meerdere uitgaande statussen van een activiteit 55
  4.9 Activiteit die enige tijd duurt 56
  4.10 Timer 57
  4.11 Activiteit zonder inkomende pijl 58
  4.12 Parallelle activiteiten 59
  4.13 Eenvoudig subproces in zelfde diagram 60
  4.14 Apart subproces 61
  4.15 Signaal 62
  4.15.1 Signaal accepteren bij bepaalde status 63
  4.15.2 Signaal accepteren onafhankelijk van de status 64
  4.16 Signaal accepteren of activiteit? 65
  4.17 Activiteit met meerdere inkomende pijlen 66
  4.18 Overzicht activiteitendiagram 67
  4.19 Checklist voor activiteitendiagram 69
  4.20 Oefening voor activiteitendiagram 69
  5 Een consistente applicatie 70
  5.1 De alomtegenwoordige taal 70
  5.2 Conceptuele integriteit 71
  5.3 Moment van voorwaarde afdwingen 72
  5.3.1 Altijd en direct 72
  5.3.2 Vóór het opslaan 72
  5.3.3 Vóór verwerking 73
  5.4 Hoofdletters alleen waar nodig 74
  5.5 Oefening voor een consistente applicatie 74
  6 Gebruikersrollen en hun autorisaties 75
  6.1 Zwembaan 75
  6.2 De CRUD-matrix 76
  6.3 Attributen in een CRUD-matrix 77
  6.4 Associaties in een CRUD-matrix 78
  6.5 Status-attribuut conform zwembaan in proces 79
  6.6 Objecten verwijderen 79
  6.7 Overzicht rollen en autorisaties 80
  6.8 Checklist voor rollen en autorisaties 81
  6.9 Oefening voor rollen en autorisaties 81
  7 Statussen weergeven in een toestandsdiagram 82
  7.1 Toestandsdiagram versus activiteitendiagram 83
  8 Gebruikersinteractie weergeven in een schermstroomdiagram 84
  8.1 Startovergang 85
  8.2 Overgangen 85
  8.3 Eindstatus 85
  8.4 Automatische keuze 85
  8.5 «Pseudostate» menubalk 86
  8.6 «Pseudostate» tabbladen 86
  8.7 Popup scherm 87
  8.8 Rapport 87
  8.9 Gebruikersrollen 88
  8.10 Later inloggen 89
  8.11 Overzicht schermstroomdiagram 90
  8.12 Checklist voor schermstroomdiagram 91
  8.13 Oefening voor schermstroomdiagram 91
  9 Gebruikersschermen 92
  9.1 Schermelement voor attribuut 92
  9.2 Schermelement voor enkelvoudige associatie 93
  9.3 Schermelement voor meervoudige associatie 94
  9.4 Informatie in naam van knop 95
  9.5 Schermelement voor activiteit in proces 96
  9.6 Opslaan: expliciet of automatisch? 97
  9.7 Modale vraag of mededeling 98
  9.8 Niet-modale vraag of mededeling 98
  9.9 Het CRUD patroon 99
  9.9.1 Popup 100
  9.9.2 Navigeren 100
  9.9.3 Master-detail 100
  9.9.4 Inline wijzigen 100
  9.10 Checklist voor schermen 101
  9.11 Oefening voor schermen 101
  10 Koppelingen tussen systemen en tussen componenten 102
  10.1 Gebruik van een interface en afhankelijkheid 102
  10.2 Componentendiagram 103
  10.3 Gelaagde architectuur 103
  10.4 Package-afhankelijkheidsdiagram 105
  10.5 Checklist voor koppelingen 106
  10.6 Oefening voor koppelingen 106
  11 Volgorde weergeven in een sequence diagram 107
  11.1 Synchrone aanroep 107
  11.2 Asynchrone aanroep 108
  11.3 Objecten en klassen in een sequence-diagram 109
  11.4 Zichzelf aanroepen 110
  11.5 Optionele stroom 111
  11.6 Alternatieve stromen 112
  11.7 Loop 113
  11.8 Verwijzing naar ander sequence diagram 114
  11.9 Parallelle stromen en kritieke gebieden 115
  11.10 Overzicht sequence diagram 116
  12 Volgorde weergeven in een communicatiediagram 117
  13 Van model naar werkende software 118
  13.1 Scrum 118
  13.1.1 Scrumteam heeft volledig ownership 118
  13.1.2 Product backlog en sprint backlog 119
  13.1.3 Use cases omzetten in user stories 119
  13.1.4 Backlog refinement 119
  13.1.5 Sprint 120
  13.1.6 Bijeenkomsten 120
  13.2 Modelgedreven ontwikkeling 121
  13.2.1 Code generatie 121
  13.2.2 Runtime interpretatie 122
  Nawoord 123
  Index 124
 • Reviews (0 uit 0 reviews)

€ 17,95

PRINT boek

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

direct, via download
Veilig betalen Logo
Delen 

Informatie
Herroepingsrecht is uitgesloten voor eBooks. Een download van een eBook of luisterboek is niet meer te herroepen op het moment dat u, na aanschaf van het e-book, de download heeft gestart.

Fragment

Inleiding
Het doel van analyse en ontwerp van software is om een helder beeld te krijgen van deze software, en om hierover met elkaar te kunnen commu-ni¬ceren.
Een middel om dit doel te bereiken is een verzameling afbeeldingen (diagrammen), die kort en bondig het volgende beschrijven:
• use cases (gebruiksgevallen) die gebruikers kunnen uitvoeren
• gegevens die met de software worden bekeken en/of bewerkt
• (bedrijfs)processen waar deze gegevens doorheen lopen
• rollen en autorisaties die gebruikers van de software hebben
• gebruikersschermen
• navigatie tussen deze gebruikersschermen
• koppelingen tussen systemen en componenten
• volgorde waarin gebeurtenissen plaatsvinden
Dit boek toont hoe deze diagrammen gemaakt kunnen worden.
Deze diagrammen vormen samen het model van een applicatie.
De meeste beschreven modelleertechnieken zijn onderdeel van een internationaal gestandaardiseerde modelleertaal, de Unified Modeling Language (UML). UML wordt beheerd en onderhouden door een inter¬na¬-tionale organisatie, de Object Management Group (OMG).
Om deze modelleertechnieken in een context te plaatsen, worden in dit boek ook enkele niet-UML-gerelateerde aspecten van het analyse- en ontwerpproces beschreven. ×
SERVICE
Contact
 
Vragen