€ 14,99

PRINT boek

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Meer van deze auteur


 • Schoolveteran (ePUB)

Schoolveteraan

Survival van niet Passend Onderwijs

Diana Stroeven • ebook • epub

 • Samenvatting
  Boek en Ebook Schoolveteraan, is een schoolvoorbeeld van de harde realiteit voor kinderen die te maken krijgen met Passend Onderwijs : onrecht door onkunde. Geschreven door een moeder op missie ! Een boek gemixt met onderwijs visie, brede inzichten voor win-win in menselijke relaties, meer levensvreugde, positiviteit én communicatie. Gewoon, omdat dat ook een keuze is met elkaar. Want ja, het kan wél anders! Hoe wel ? U leest het in het boek Schoolveteraan.

  Het onderwijs boek Schoolveteraan vertelt het waargebeurde verhaal - 2017-2020 - van een gezin over hun Survival van niet Passend Onderwijs, waar ouders samen met hun zieke zoon door de bureaucratie compleet vastlopen. Gevolg: onrecht door onkunde.

  Een kind, dat ondanks zijn ziekte in het derde leerjaar van zijn versnelde opleiding weet te slagen op basis van de eigen wil, zijn discipline en zelfstudie. Ziek zijn, slagen en dan toch gedwongen worden te kiezen voor een andere leerweg? Jazeker, vooral door het niet nakomen van verplichtingen en gemaakte afspraken door de school zelf met Passend Onderwijs. Het is het directe en ‘kwalitatieve’ resultaat, met als gevolg einde schoolcarrière, een intense vertrouwensbreuk en onherstelbaar trauma bij het kind.

  Schoolveteraan vertelt ook over hoe een op wantrouwen sturende teamleider van de school, de ouders - zonder enige aantoonbare én feitelijke onderbouwing – weet te beschuldigen van kindermishandeling en –misbruik omdat hij grip wil. De door school gemaakte keuze dient als middel om zichzelf vrij te pleiten van gemaakte fouten en de onkunde met Passend Onderwijs. Door de hooghartigheid van school en ketenpartners, worden de persoonlijke keuzes én duidelijk aangegeven grenzen van het gezin niet gerespecteerd. Resultaat: het zieke kind wordt juist gedupeerd. Het kind ontsnapt aan Staatsontvoering van de Nederlandse Jeugdzorg, maar wordt wel gedwongen - ziek of niet - naar school te gaan. Kind ervaart dit als Schoolslavernij. Onacceptabel vindt het gezin.

  Met het boek Schoolveteraan wil het gezin een boodschap tot zelfreflectie afgeven aan het Onderwijsveld en de Jeugdzorg en laten zien welke gevolgen keuzes teweegbrengen. Ook drukt het ouders en hun kinderen op het hart vooral zelf de regie te houden, zodat zij niet net als dit gezin, als criminelen worden behandeld. En vooral om vaker nee te zeggen totdat er wel een win-win voor het welzijn van hun kind is bereikt. Dit begint met wederzijds respect, acceptatie en communicatie, de expertise van de auteur Diana Stroeven, tevens de moeder van Schoolveteraan.

  Het meest goede nieuws van dit boek ? U bent de positieve gamechanger....
 • Productinformatie
  Binding : Epub
  Auteur : Diana Stroeven
  Bestandstype : epub
  Distributievorm : Ebook (digitaal)
  Aantal pagina's : Afhankelijk van e-reader
  Beveiliging : Digitaal watermerk (social DRM)   Informatie 
  Uitgeverij : Communicatie-expert
  ISBN : 9789083154718
  Datum publicatie : 09-2023
 • Inhoudsopgave
  Eboek en Ebook Schoolveteraan | Passend Onderwijs in de ouderlijke praktijk een Survival van niet Passend Onderwijs

  Boek Schoolveteraan de inleiding
  Positief bekeken
  Veel leesplezier en eigen risico

  Ebook Schoolveteraan over een leuke en onbezorgde kleutertijd
  Iedere ouder zijn eigen verantwoordelijkheid
  Gelukkig terugkijken op een positieve kleutertijd
  Einde van een prachtige tijd

  Boek Passend Onderwijs Schoolveteraan over talenten van kinderen beter benutten
  Een ontdekker en doener
  De juiste knoppen
  De positiviteit van anders zijn
  School is survivallen als je ‘afwijkt’
  Sturen op positiviteit

  Eboek Schoolveteraan over Onderwijs in de praktijk en pauzeknop die bijdraagt bij aan levensvreugde
  Onhoudbare kosten versus de gratis pauzeknop
  Een pauzeknop is lekker praktisch
  Gezondheidstegenslag maakt je als ouder ineens ongeschikt
  Van dominantie naar faciliterend
  Win-win door een ‘prikkelknop’
  Negatief signaal
  Kwalitatieve oplossingen of acceptatie

  Boek Schoolveteraan over Schoolgang
  Beschikbare tijd en begrip
  Verzuimalibi

  Schoolveteraan ePUB Eboek over Onderwijs en keuzevrijheid schoolvoorbeelden
  Leren leuker maken
  Schoolvoorbeeld 1 – Digitalisering en mogelijkheden
  Schoolvoorbeeld 2 - Van dwangmatig naar vrijwillig
  Schoolvoorbeeld 3 – Niet fijn op school, nou en ?
  Schoolvoorbeeld 4 – Welzijn
  Kansen benutten
  Win-win

  Onderwijs gevolgen van controledrang in het boek Schoolveteraan
  Positieve verschil: keuze of dwang
  Mogelijkheden willen zien
  Flexibiliteit biedt kansen
  Eigen koers varen
  Onwil
  Onkunde
  School is het probleem én de oplossing
  Dwarsbomen van leerplicht
  Ingrijpen door ouders
  Vertrouwen
  Slagen ondanks ziekte
  Talent stimuleren
  Complimenteren als stimulans

  Schoolvoorbeeld van Onderwijs in de praktijk van Schoolveteraan:
  Gemaakte afspraak: slagen = overgaan
  Vol verwachting
  De ‘inhaalberg’
  Inhalen toetsen
  Praktisch plan
  Inzet Veilig Thuis vanwege onderwijsconflict
  Vertrouwen versus achterdocht
  Het ‘gelukkig-geslaagd-wij-gaan-de-overgang-met-elkaar-regelen-gesprek’
  Simpel wordt complex gemaakt
  De klos
  Vertrouwen als uitgangspunt
  Ouders bepalen met hun kind
  Laatste afspraak
  Wel inhaalplan, geen reactie
  De spelregels wijzigen tijdens het spel
  Uitgespeeld tijdens spel
  Wachten op formele terugkoppeling

  Ebook Schoolveteraan over slagen in het onderwijs en toch met lege handen
  Vertrouwen niet waard
  Onwaardig handelen school vraagt zelfreflectie
  Reageren als oplossing
  Hoe wel?
  Ambtenarij versus zakenleven
  Positieve verandering hard nodig
  Op naar de oplossing
  Kwalitatieve drijfveren

  Boek Schoolveteraan over grenzen kind respecteren
  Vertrouwen in kinderen
  Navigeren op eigen gevoel: grenzen aangeven
  Medische Status
  Flexibele kansen
  School eigent zich ouderschap toe
  Acceptatie en realisme
  Als niets doen wel degelijk een optie is
  Gamechanger
  Misbruik machtspositie
  Opvoeden is aan ouders
  Duidelijke signalen
  School + jeugdzorg = strafrecht

  Praktijkboek Schoolveteraan over Maatwerk oplossing = Passend Onderwijs
  Tijd is niet maakbaar; dat is wat het is
  Ouders bepalen zelf hun agenda
  Ziek zijn mag niet?
  Blijdschap gesprek
  Alles of niets
  Fatsoenlijke oplossing verwachten
  Mindset
  Kinderen spelen de hoofdrol
  Positief keuzevoorbeeld
  Begrenzing respecteren
  Recht op inspraak
  Passend Onderwijs-opties en een OPP
  Aan tafel

  Ebook Schoolveteraan over flexibiliteit in onderwijstijd
  Kop en staart
  Corona als oplossing
  Sturen op rechten
  Scheidsrechter Onderwijsconsulenten

  Ervaring Schoolveteraan over gezondheid kind staat los van Jeugdzorg
  Interpretatie
  Jeugdzorg-kosten vanwege ‘bewijslast’
  Overvragen
  Dealen met de situatie
  Energieverslindende situatie
  Recht is energie gevend
  Ouders hebben zelf de regie over hun agenda
  Ongepaste vragenformulieren van Jeugdzorg
  Ons ‘soort’
  Ruimte en tijd

  Schoolveteraan boek en Eboek over OPP ( Ontwikkel Perspectief Plan ) maakt het positieve verschil
  Bestraft
  Faciliteren
  School het geld, ouders de verplichting
  Ziek zijn vervelend genoeg
  Ontbrekend etiket
  Handtekeningenjacht
  Deugdelijk toiletpapier
  School treuzelt
  Geslaagd en dan: paniek
  Datum regie
  Inspanningen
  Presenteerblaadje
  Digitaliseringsangst
  Basiszorg
  Verantwoordelijkheid nemen
  Zicht
  Veilig in huis

  Schoolveteraan over Onderwijs en ongezonde schoolkeuzes
  Feitelijke onjuistheden met kwalijke gevolgen
  Kostbare tijd verstrijkt

  Schoolveteraan over de liefdesbrieven van Veilig Thuis
  Recht op onderbouwing
  Ziek kind de dupe van schoolkeuze
  Gedwongen andere leerweg
  Veilig

  Schoolveteraan over de Reddende engel bij Passend Onderwijs
  Vertrouwensarts die rechten schendt
  Blote gat
  Examenresultaat overboord
  Ineffectief voorstel
  Rol Onderwijsconsulenten
  Focus op herstel welzijn

  Schoolveteraan over Passend Onderwijs in de praktijk en Schoolslavernij door Veilig Thuis
  Inbreuk op rechten
  Verwachtingen

  Schoolveteraan over zijn persoonlijke finish

  Ebook Schoolveteraan over Nawoord en conclusies


  Wil je toch nog meer willen weten over Schoolveteraan voor je het boek, ebook, ePUB koopt of bestelt?
  Bekijk via Google Books meer boekeninhoud van Schoolveteraan via deze url:
  https://www.google.nl/books/edition/Schoolveteraan/5onVEAAAQBAJ?hl=nl&gbpv=1&printsec=frontcover

  Boek en Ebook Schoolveteraan Survival van niet Passend Onderwijs is ook te lezen via de bibliotheek.
 • Reviews (0 uit 0 reviews)
  Wil je meer weten over hoe reviews worden verzameld? Lees onze uitleg hier.

€ 14,99

PRINT boek

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

direct, via download
Veilig betalen Logo
Delen 

Informatie
Herroepingsrecht is uitgesloten voor eBooks. Een download van een eBook of luisterboek is niet meer te herroepen op het moment dat u, na aanschaf van het e-book, de download heeft gestart.

Fragment

2 fragmenten uit het boek Schoolveteraan:

Boek Schoolveteraan over Passend Onderwijs : Deugdelijk toiletpapier
Wellicht hoopte de teamleider dat ons kind vanzelf van school wilde? Alles in zijn autoritaire houding en gedrag sprak boekdelen. Dikke tegenvaller voor hem en gelukkig voor ons kind, dat dat juist de kracht van ons kind is. Bij zichzelf blijven, hij had gekozen
voor deze versnelde groene opleiding. Daar lag zijn hart, dus liet hij zich vanwege de bewuste tegenwerking echt niet door de teamleider uit het veld slaan. Aangezien wij als ouders vinden dat hij zijn hart moet volgen, en hij ook diegene is die die opleiding waar moest maken, zijn wij bij deze keuze achter hem blijven staan. Hadden wij hem liefst niet van de school afgehaald? Zeker wel en ik was er al helemaal klaar mee. Mijn man vond dat diploma belangrijk maar vond de controledrang oprecht te ver gaan. Voor mij was intussen het diploma gepromoveerd tot de optie deugdelijk toiletpapier.

In het belang van mijn kind besloot ik als moeder bij gebrek aan daadkracht van school zelf de situatie vlot te trekken. Die passieve en minachtende houding, ik wilde rust in het belang van mijn gezin. Van school hoefde ik geen praktische actie te verwachten, dus
nam ik na het slagen voor zijn examen zelf de regie in de hand. Gewoon, hoppa en actie. Niet dat half slappe gelul en gedoe, het was ons gezin duidelijk dat er wat er praktisch moest gebeuren. Er moest een oplossing komen voor de flexibele invulling van de fysieke onderwijstijd. Meer was het niet, maar het viel kennelijk wel onder het etiket Passend
Onderwijs en ander bureaucratisch gekakel. En intussen een kind laten zwemmen en verzuipen? Ik wil mijn kind gelukkig zien.


Fragment 2:
Ebook Schoolveteraan Survival van niet Passend Onderwijs over vertrouwen versus achterdocht :

Aangezien onze zoon een versnelde, unieke opleiding met toegepaste biologie volgde, zijn wij daarbij compleet uitgegaan van zijn talenten. Die talenten verdwijnen niet omdat je ziek bent, ze verdwijnen ook niet omdat je niet op school zit, die talenten zijn er gewoon nog steeds. En misschien is het wel zo dat hij juist vanwege zijn ziekte die talenten juist nog meer heeft ontwikkeld dan hij op school zou hebben gedaan als hij er fysiek wel zou zijn geweest. Minder mogelijkheden en tijd om iets te realiseren maakt mensen ook creatief. Meer efficiency om zijn beoogde doel, slagen en overgaan met zijn klas, toch te halen. Zolang er een doel ligt is duidelijk waar je naar toe wilt. Tja, dat werpt even een andere kijk op het geheel hè? Dat je je nadeel ombuigt in je voordeel. Dan ben je een geboren winnaar en je weet wat je wilt. Dat heet erop vertrouwen dat het goed komt. Wij vertrouwden ondanks alles nog steeds volledig op de mogelijkheden binnen het maatwerktraject van het Passend Onderwijs. Ook was dat voor ons de enige reden om daar met elkaar – samen met school - op in te zetten. De negatieve houding van school richting ons als ouders vonden wij dan ook bijzonder ongepast. Als dat is wat er gebeurt als je de regie bij hen neerlegt en vertrouwen geeft… dan krijg je zoiets? Dan geef je wel een totaal verkeerde boodschap af. Wij hebben als ouders het recht om te weten waar die Veilig Thuis-melding vandaan
kwam. Het is nogal wat om als ouders zonder enige onderbouwing te worden beschuldigd van zoiets verschrikkelijks als kindermisbruik of kindermishandeling. Zo’n zorgcoördinator meldt dan letterlijk doodleuk ‘misschien is het niets hoor maar ik heb het toch maar even gemeld.’ Hè? Dat is voor haar wel heel makkelijk om te roepen. Dan begrijp je de consequentie van het doen van zo’n ernstige melding niet. Heb je zelf dan wel genoeg inzicht wat je aan het doen bent en wat je met zo’n initiatief teweegbrengt bij
mensen? Niet zo verwonderlijk dat wij na zo’n onnozele uitspraak met grote gevolgen voor ons gezin het vertrouwen in haar opzegden. Het toonde voor ons de onkunde met Passend Onderwijs en het effect niet overzien van haar actie op het welbevinden van ons kind. En ja ook op ons. Uit haar uitspraken blijkt dat zij absoluut niet wist wat ze in gang had gezet. Zelf geen
kinderen, dus geen clou wat ze aanricht. Maar ach beleid gaat uit van trouwe ambtenaar, ontwikkelt een ‘verbeterde meldcode’ die resulteert in onrecht en leed dat vervolgens niet wordt erkend. Wij hebben het opgevat als wantrouwen en een regelrechte oorlogsverklaring aan ons gezin. Onacceptabel, helemaal met wat er op ons bordje lag. Ik word er nu ik dit op schrijf er weer kwaad om. Het strafrechtelijk in gang zetten van onderwijs. Waarom doet een land dit haar eigen inwoners, mensen gemaakt tot burgers aan ?

En laat vooral jouw bijdrage in deze even binnenkomen als professional. Als je zo’n melding doet, dan moet je daar zorgvuldig mee omgaan. Zorgvuldig omgaan is niet, ‘oh misschien is het niets hoor’. Je stort met zo’n melding een bak ellende uit over een
gezin, niet meer en niet minder. Dan mag je wel heel zeker zijn van wat je doet. Het zou je beroepseer te na moeten zijn om mensen vals te beschuldigen zonder concreet bewijs. Want dat is wat je met zo’n melding, in dit geval jouw melding, doet. Jij zet als
‘professional’ dit in werking. Die actie komt van jou. En haar ‘oh misschien is het niets hoor’, werd in de brief die wij ontvingen van Veilig Thuis toch echt anders verwoord.

Het meest goede nieuws van het boek Schoolveteraan ? U bent de positieve gamechanger....!!!
×
SERVICE
Contact
 
Vragen