€ 14,99

PRINT boek

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Schoolveteraan

Survival van Passend Onderwijs

Diana Stroeven • ebook • epub

 • Samenvatting
  Het onderwijs boek Schoolveteraan vertelt het waargebeurde verhaal - 2017-2020 - van een gezin over hun Survival van niet Passend Onderwijs, waar ouders samen met hun zieke zoon door de bureaucratie compleet vastlopen. Gevolg: onrecht door onkunde.

  Een kind, dat ondanks zijn ziekte in het derde leerjaar van zijn versnelde opleiding weet te slagen op basis van de eigen wil, zijn discipline en zelfstudie. Ziek zijn, slagen en dan toch gedwongen worden te kiezen voor een andere leerweg? Jazeker, vooral door het niet nakomen van verplichtingen en gemaakte afspraken door de school zelf met Passend Onderwijs. Het is het directe en ‘kwalitatieve’ resultaat, met als gevolg einde schoolcarrière, een intense vertrouwensbreuk en onherstelbaar trauma bij het kind.

  Schoolveteraan vertelt ook over hoe een op wantrouwen sturende teamleider van de school, de ouders - zonder enige aantoonbare én feitelijke onderbouwing – weet te beschuldigen van kindermishandeling en –misbruik omdat hij grip wil. De door school gemaakte keuze dient als middel om zichzelf vrij te pleiten van gemaakte fouten en de onkunde met Passend Onderwijs. Door de hooghartigheid van school en ketenpartners, worden de persoonlijke keuzes én duidelijk aangegeven grenzen van het gezin niet gerespecteerd. Resultaat: het zieke kind wordt juist gedupeerd. Het kind ontsnapt aan Staatsontvoering van de Nederlandse Jeugdzorg, maar wordt wel gedwongen - ziek of niet - naar school te gaan. Kind ervaart dit als Schoolslavernij. Onacceptabel vindt het gezin.

  Met het boek Schoolveteraan wil het gezin een boodschap tot zelfreflectie afgeven aan het Onderwijsveld en de Jeugdzorg en laten zien welke gevolgen keuzes teweegbrengen. Ook drukt het ouders en hun kinderen op het hart vooral zelf de regie te houden, zodat zij niet net als dit gezin, als criminelen worden behandeld. En vooral om vaker nee te zeggen totdat er wel een win-win voor het welzijn van hun kind is bereikt. Dit begint met wederzijds respect, acceptatie en communicatie, de expertise van de auteur Diana Stroeven, tevens de moeder van Schoolveteraan.
 • Productinformatie
  Binding : Epub
  Auteur : Diana Stroeven
  Bestandstype : epub
  Distributievorm : Ebook (digitaal)
  Aantal pagina's : Afhankelijk van e-reader
  Beveiliging : Digitaal watermerk (social DRM)   Informatie 
  Uitgeverij : Communicatie-expert
  ISBN : 9789083154718
  Datum publicatie : 09-2023
 • Inhoudsopgave
  1. Schoolveteraan inleiding
  2. Leuke en onbezorgde kleutertijd
  3. Talenten van kinderen beter benutten
  4. Pauzeknop draagt bij aan levensvreugde
  5. Beschikbare tijd en begrip
  6. Onderwijs en keuzevrijheid
  7. Gevolgen van controledrang
  8. Gemaakte afspraak: slagen = overgaan
  9. Slagen en toch met lege handen
  10. Grenzen kind respecteren
  11. Maatwerk oplossing = Passend Onderwijs
  12. Flexibiliteit in onderwijstijd
  13. Gezondheid kind staat los van Jeugdzorg
  14. OPP maakt het positieve verschil
  15. Ongezonde schoolkeuzes
  16. Liefdesbrieven van Veilig Thuis
  17. Reddende engel
  18. Schoolslavernij door Veilig Thuis
  19. Schoolveteraan: de finish
  20. Nawoord en conclusie
 • Reviews (0 uit 0 reviews)
  Wil je meer weten over hoe reviews worden verzameld? Lees onze uitleg hier.

€ 14,99

PRINT boek

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

direct, via download
Veilig betalen Logo
Delen 

Informatie
Herroepingsrecht is uitgesloten voor eBooks. Een download van een eBook of luisterboek is niet meer te herroepen op het moment dat u, na aanschaf van het e-book, de download heeft gestart.

Fragment

Vertrouwen versus achterdocht
Aangezien onze zoon een versnelde, unieke opleiding met toegepaste biologie volgde,
zijn wij daarbij compleet uitgegaan van zijn talenten. Die talenten verdwijnen niet omdat je ziek bent, ze verdwijnen ook niet omdat je niet op school zit. En misschien is het
wel zo dat hij juist vanwege zijn ziekte die talenten juist nog meer heeft ontwikkeld dan
hij op school zou hebben gedaan als hij er fysiek wel zou zijn geweest. Minder mogelijkheden en tijd om iets te realiseren maakt mensen ook creatief. Meer efficiency om zijn
beoogde doel, slagen en overgaan met zijn klas, toch te halen. Zolang er een doel ligt is
duidelijk waar je naar toe wilt. Tja, dat werpt even een andere kijk op het geheel hè? Dat
je je nadeel ombuigt in je voordeel. Dan ben je een geboren winnaar en je weet wat je
wilt. Dat heet erop vertrouwen dat het goed komt.
Wij vertrouwden ondanks alles nog steeds volledig op de mogelijkheden binnen het
maatwerktraject van het Passend Onderwijs. Ook was dat voor ons de enige reden om
daar met elkaar – samen met school - op in te zetten. De negatieve houding van school
richting ons als ouders vonden wij dan ook bijzonder ongepast. Als dat is wat er gebeurt
als je de regie bij hen neerlegt en vertrouwen geeft… dan krijg je zoiets? Dan geef je wel
een totaal verkeerde boodschap af.
Wij hebben als ouders het recht om te weten waar die Veilig Thuis-melding vandaan
kwam. Het is nogal wat om als ouders zonder enige onderbouwing te worden beschuldigd van zoiets verschrikkelijks als kindermisbruik of kindermishandeling. Zo’n zorgcoördinator meldt dan letterlijk doodleuk ‘misschien is het niets hoor maar ik heb het
toch maar even gemeld.’ Hè? Dat is voor haar wel heel makkelijk om te roepen. Dan
begrijp je de consequentie van het doen van zo’n ernstige melding niet. Heb je zelf dan
wel genoeg inzicht wat je aan het doen bent en wat je met zo’n initiatief teweegbrengt bij
mensen? Niet zo verwonderlijk dat wij na zo’n onnozele uitspraak met grote gevolgen
voor ons gezin het vertrouwen in haar opzegden. Het toonde voor ons de onkunde met
Passend Onderwijs en het effect niet overzien van haar actie op het welbevinden van ons
kind. En ja ook op ons.
Uit haar uitspraken blijkt dat zij absoluut niet wist wat ze in gang had gezet. Zelf geen
kinderen, dus geen clou wat ze aanricht. Maar ach beleid gaat uit van trouwe ambtenaar,
ontwikkelt een ‘verbeterde meldcode’ die resulteert in onrecht en leed dat vervolgens
niet wordt erkend. Wij hebben het opgevat als wantrouwen en een regelrechte oorlogsverklaring aan ons gezin. Onacceptabel, helemaal met wat er op ons bordje lag. Ik word
Gemaakte afspraak: slagen = overgaan
73
er nu ik dit op schrijf er weer kwaad om. Het strafrechtelijk in gang zetten van onderwijs. Waarom doet een land dit haar eigen burgers aan.

En laat vooral jouw bijdrage in deze even binnenkomen als professional. Als je zo’n
melding doet, dan moet je daar zorgvuldig mee omgaan. Zorgvuldig omgaan is niet,
‘oh misschien is het niets hoor’. Je stort met zo’n melding een bak ellende uit over een
gezin, niet meer en niet minder. Dan mag je wel heel zeker zijn van wat je doet. Het
zou je beroepseer te na moeten zijn om mensen vals te beschuldigen zonder concreet
bewijs. Want dat is wat je met zo’n melding, in dit geval jouw melding, doet. Jij zet als
‘professional’ dit in werking. Die actie komt van jou. En haar ‘oh misschien is het niets
hoor’, werd in de brief die wij ontvingen van Veilig Thuis toch echt anders verwoord.

Zoals deze passage uit de ontvangen brief: ×
SERVICE
Contact
 
Vragen