Alleen via uitgever verkrijgbaar. ×

€ 56,00


PRINT boek

niet beschikbaar

ePUB ebook

niet beschikbaar

Meer van deze auteur


 • Aussage Hermann Görings (boek)

 • Wartime Speeches of Winston Churchill (boek)

Checklist jaarrekening 2021

n.b • ebook • pdf

 • Samenvatting
  Met deze checklist beschikt u over actuele stand van zaken omtrent financiële verslaggeving in 2021. De titel beperkt zich tot de hoofdlijnen; uitzonderlijke situaties en bijzondere regelingen worden grotendeels buiten beschouwing gelaten. De checklist biedt houvast bij het toetsen of uw jaarrekening voldoet aan de voorschriften van Titel 9 Boek 2 BW. De regels omtrent het opstellen van de jaarrekening kunnen veranderlijk en complex van aard zijn. Met deze checklist beschikt u over een compleet en praktisch toepasbaar overzicht van de actuele bepalingen die gelden voor een jaarrekening. Checklist jaarrekening 2021 heeft betrekking op het regime van Titel 9 Boek 2 BW en laat EU IFRS buiten beschouwing. Wel is vermeld welke bepalingen uit Titel 9 Boek 2 BW van toepassing blijven indien de inrichting van de jaarrekening volgens EU IFRS plaatsvindt. Het handboek helpt u de relevante standaarden, RJ-richtlijnen, jurisprudentie en wetteksten toe te passen in uw praktijk. De bepalingen worden helder gestructureerd en toegelicht. U krijgt hierbij inzicht in de onderlinge verbanden, evenals de toepassing in de praktijk aan de hand van concrete voorbeelden. Aan de hand van de checklist kan worden getoetst of uw jaarverslag voldoet aan de voorschriften van Titel 9 Boek 2 BW. De checklist beperkt zich tot de essentiële veelvoorkomende regels die gelden voor de verslaglegging. Uitgegaan is van de per 1 januari 2021 geldende tekst van Titel 9 Boek 2 BW en de op basis van deze titel op dat tijdstip geldende teksten van de uitgevaardigde Besluiten (meer in het bijzonder het Besluit modellen jaarrekening). Uitzonderlijke situaties en bijzondere regelingen blijven hierbij grotendeels buiten beschouwing. Twee specifieke invalshoeken vormen het kader van de checklist: Welke wettelijke eisen gelden voor de inrichting van het financieel verslag, zowel ten behoeve van het opmaken en vaststellen als ten behoeve van het deponeren ten kantore van het handelsregister? Welke verschillen zijn er tussen de micro, kleine, middelgrote en grote jaarrekeningregimes? Checklist jaarrekening 2021 vormt een actueel, overzichtelijk en handzaam hulpmiddel bij het opstellen en/of inzien van jaarrekeningen.
 • Productinformatie
  Binding : PDF
  Auteur : n.b
  Bestandstype : PDF
  Distributievorm : Ebook (digitaal)
  Aantal pagina's : Afhankelijk van e-reader
  Beveiliging : Geen   Informatie 
  Uitgeverij : Wolters Kluwer Nederland B.V.
  ISBN : 9789013162202
  Datum publicatie : 02-2021
 • Inhoudsopgave
  niet beschikbaar
 • Reviews (0 uit 0 reviews)

€ 56,00


niet beschikbaar

niet beschikbaar

Alleen via uitgever verkrijgbaar.
Veilig betalen Logo
Delen 

Informatie
Herroepingsrecht is uitgesloten voor eBooks. Een download van een eBook of luisterboek is niet meer te herroepen op het moment dat u, na aanschaf van het e-book, de download heeft gestart.

Fragment

niet beschikbaar

×
SERVICE
Contact
 
Vragen