Wij werken op volle kracht, er is geen vertraging in productie en levering door het Coronavirus. Meer informatie via deze link.

€ 12,99

PRINT boek

niet beschikbaar

ePUB ebook

niet beschikbaar

Meer van deze auteur


 • Anorexia (PDF)

 • Binge Eating Disorder (PDF)

Voeding & Psyche clientenversie

ik zorg voor mijn eigen gezondheid

Stichting Gezondheid Nederland • ebook • pdf

 • Samenvatting
  Psychische klachten komen steeds vaker voor binnen de Nederlandse bevolking, problemen variëren van stress en depressieve klachten tot het leven met belemmerende angsten. Met het groeien van het aantal personen met psychische klachten, groeien ook de kosten van de geestelijke gezondheidszorg gestaag mee. Daarnaast komt het individu met klachten steeds vaker op de wachtlijst te staan alvorens hij/zij de benodigde begeleiding en ondersteuning kan ontvangen.

  Er bestaat dus een grotere vraag naar effectieve en tijdige behandeling. In reactie op deze vraag kan men de afgelopen jaren een nieuwe trend ontdekken binnen de geestelijke gezondheidszorg.

  Zogenoemde e-health en zelfhulpbehandelingen worden steeds vaker ingezet in de bestrijding van enigerlei psychische problematiek, met als doel kosten te drukken en een grotere vrijheid te bieden in het kiezen van passende behandelopties.

  Dit boek is tot stand gekomen in samenwerking met Stichting Gezondheid Nederland. Deze instelling streeft ernaar de personen met enigerlei psychische, dan wel lichamelijke klachten de handvatten te bieden die zij nodig hebben om zelf aan de gezondheid te werken. Het speelt op deze wijze in op de huidige ontwikkelingen binnen de (geestelijke) gezondheidszorg. Effectiviteit van behandelingen en toegankelijkheid tot informatie voor het grote publiek zijn enkele aspecten die binnen de stichting een plaats op de voorgrond innemen.

  Binnen de tekst worden twee verschillende onderwerpen behandeld, zijnde voeding en psychische problematiek. Het boek heeft tot doel het bewustzijn van de relatie tussen voeding en psychische klachten te vergroten. Het is te gebruiken binnen verschillende doelgroepen en is een bron van informatie voor zowel personen die lijden aan psychische klachten als personen die werkzaam zijn binnen de geestelijke gezondheidszorg met een interesse voor het effect van voeding op het beloop van psychische klachten.

  Omdat het toepassen van voedingsinterventies een redelijk nieuw concept is binnen de geestelijke gezondheidszorg, wordt aangeraden het boek te gebruiken als richtlijn. We beschrijven geen standaardbehandelvorm maar trachten bewezen effectieve vormen van behandeling uiteen te zetten, zodat u een weloverwogen keuze kunt maken.


 • Productinformatie
  Binding : PDF
  Auteur : Stichting Gezondheid Nederland
  Bestandstype : PDF
  Distributievorm : Ebook (digitaal)
  Aantal pagina's : Afhankelijk van e-reader
  Beveiliging : Geen   Informatie 
  Uitgeverij : Stichting Gezondheid Nederland
  ISBN : Geen
  Datum publicatie : 03-2015
 • Inhoudsopgave
  7 Samenvatting

  10 Inleiding

  13 Voeding

  16 Psychische klachten

  19 Stemmingsstoornissen

  40 Slaap-waakstoornissen

  51 Geheugen en concentratie

  60 Aandacht- en gedragsstoornissen

  74 Angststoornissen

  92 Stress

  100 Opdrachten
 • Reviews (0 uit 0 reviews)

€ 12,99

niet beschikbaar

niet beschikbaar

direct, via download
Veilig betalen Logo
Delen 

Informatie
Herroepingsrecht is uitgesloten voor eBooks. Een download van een eBook of luisterboek is niet meer te herroepen op het moment dat u, na aanschaf van het e-book, de download heeft gestart.

Fragment

In het eerste hoofdstuk vindt u een korte inleiding van het boek. Aanleiding tot schrijven van het boek, indeling van de hoofdstukken en manier van gebruik van de geboden informatie worden binnen dit hoofdstuk beschreven.

In het tweede hoofdstuk krijgt u een korte voorlichting betreffende de heersende basisrichtlijnen voor voedingsgewoonten binnen de westerse samenleving en de aan voedsel gerelateerde problematiek binnen Nederland.

Binnen het derde hoofdstuk wordt u kort ingelicht over de verschillende vormen van psychische problematiek die worden onderkent binnen de geestelijke gezondheids-zorg. Het geeft u alvast een korte inzage in de verschillende klachten die worden behandeld binnen de volgende hoofdstukken.

Hoofdstukken vier tot en met negen zijn gewijd aan de beschrijving van verschillende psychische klachten en de mogelijkheden tot alternatieve behandeling.

In hoofdstuk vier worden de zogenoemde stemmingsstoornissen behandeld, er wordt aandacht besteed aan klachten als depressie, bipolaire stoornis, seizoensgebonden affectieve stoornis (ofwel winterdepressie) en dysthyme stoornis. Voor elk van deze klachten worden passende voedingsinterventies en psychologische behandelopties besproken.

Hoofdstuk vijf gaat in op verschillende slaap-waakstoornissen. De volgende pro-blematiek wordt behandeld: delayed sleep phase syndrome, ofwel problemen bij het inslapen, advanced sleep phase syndrome, ofwel problemen bij het wakker blijven, disrupted sleep phase syndrome, ofwel problemen bij het doorslapen en (Chronische) vermoeidheid. Omdat veel van de slaapverstoringen eenzelfde oorzaak hebben zult u merken dat behandelopties vrij breed toepasbaar zijn en dat bestrijding van klachten inzet vereist binnen de verschillende aspecten van uw dagelijks leven. Zowel wat betreft beweging, voedingsgewoonten en slaaprituelen.

Hoofdstuk zes gaat in op cognitieve en geheugenproblemen, we spreken ook wel van Mild Cognitieve Impairment, ofwel MCI. U krijgt handvatten geboden in het herkennen van klachten en problemen en het toepassen van preventieve strategieën met als doel verergering van klachten te voorkomen.

Binnen hoofdstuk zeven worden verschillende klachten besproken die met name voorkomen binnen de kinderleeftijd. Problematiek die behandeld wordt binnen dit hoofdstuk zijn de aandachtstoornis ADHD en verschillende gedragsstoornissen zoals opstandige, oppositionele stoornis en de antisociale gedragsstoornis. Inzet van de opvoeders is vereist wanneer men genoemde interventies op geslaagde wijze wil toepassen binnen het dagelijks functioneren van het kind.

Binnen hoofdstuk acht worden verschillende angststoornissen behandeld en de mogelijkheden tot alternatieve en psychologische behandeling. Onderwerpen die binnen dit hoofdstuk aan bod komen zijn obsessief compulsieve stoornis, gege-neraliseerde angststoornis, specifieke fobieën en sociale fobie en faalangst.

Hoofdstuk negen is gewijd aan de beschrijving, herkenning en behandeling van stress en spanningsklachten. Problemen kunnen verschillende vormen aannemen en kennen veel verschillende oorzaken, zoals spanningen op de werkvloer, (ingrijpende) levensgebeurtenissen en persoonlijke problematiek. De in dit hoofdstuk genoemde interventies en behandelmethoden zijn breed toepasbaar en dekken de behandeling van stress en spanningsklachten met uiteenlopende oorzaken.

Binnen het laatste hoofdstuk van het boek vindt u enkele (huiswerk)opdrachten. De verschillende oefeningen zijn toegevoegd om u een groter inzicht te geven in de oorzaak van de problematiek en het beloop hiervan.
×
SERVICE
Contact
 
Vragen