Wij werken op volle kracht, er is geen vertraging in productie en levering door het Coronavirus. Meer informatie via deze link.

€ 13,99

PRINT boek

  € 27,00

ePUB ebook

  € 13,99

Meer van deze auteur


 • Ik word nu gehoord (boek)

 • Heilige Conjunctio (boek)

Jouw Keuze: Levend Leven of Doods Leven

Pauline Laumans • ebook • pdf

 • Samenvatting

  Onbewuste alledaagse zaken hebben vaak een destructieve verstorende werking. Je denkt dat het wel goed is, terwijl je niet beseft hoe schadelijk of invloedrijk ze zijn. Pauline ligt de maskers en schone schijn op die verstorende zaken verhullen, waardoor jij ze herkent en voor jou juiste keuzes kunt maken.

  Aanbeveling van Steve Rother, Hermann Lammert en een wens van Paul van Vliet

  Dit boek gaat over

  Het boek biedt de mogelijkheid maskers en gezichten die jouw leven belemmeren of je terugzetten, te herkennen. Hierdoor kun je zelf keuzes maken. Veel zaken zijn bekend, maar de mens handelt er niet naar. Dit boek geeft inzicht en vergroot de mogelijkheid om de angst te overwinnen. Hierdoor kun je verder gaan in dit leven én toekomstige levens. Je gaat dan verder op het evolutionaire pad dat Leven heet.

  Waarom dit boek uniek is

  Het is het eerste boek dat een compleet overzicht geeft van verstorende alledaagse zaken. Zaken die ons belemmeren of het leven verstoren omdat we de neiging hebben door vervuilde identificaties onszelf te vergiftigen, onszelf te degenereren als menselijk soort of toe te staan dat andere entiteiten ons lichaam bezetten. Onze vitaliteit neemt af, geestelijke en fysieke ziekten nemen toe. Dit maakt het moeilijk ons aan te passen of te overleven in veranderende omstandigheden. Omstandigheden die we vaak pas zien als de schade al jaren zijn werk doet.
  Na het lezen van het boek kun je meer bewuste keuzes maken. De kwaliteit van Leven en geluk neemt daardoor toe. Je kunt dan kiezen om uit vicieuze cirkels te stappen. Je stopt met “garbage in, garbage out” .

  Aanbevelingen:
  “Je hebt veel kennis van Zijn, veel energiewerk dat jij hebt is onderrichtend. Jouw boeken zullen deuren openen”
  Steve Rother (Oprichter Lightworker / Beacons of Light in de V.S. en auteur)

  “Dank je voor jouw opmerkelijke en herkenbare levensverhaal over hoe een mens écht en diep mens wordt. Je bent een zeer rijke vrouw. Dat is fijn voor de mensen die jij tegen gaat komen”
  Leraar Hermann Lammert (Psycho-sociale opleiding Nijmegen)

  En een wens
  Paul van Vliet (Unicef Ambassadeur) "Veel succes met je bijzondere werk"
   

 • Productinformatie
  Binding : PDF
  Auteur : Pauline Laumans
  Bestandstype : PDF
  Distributievorm : Ebook (digitaal)
  Aantal pagina's : Afhankelijk van e-reader
  Beveiliging : Geen   Informatie 
  Uitgeverij : Niet bekend
  ISBN : Geen
  Datum publicatie : 09-2011
 • Inhoudsopgave

  Voorwoord
  Inhoudsopgave
  Introductie
  1. Het hier en nu
       Het plaatjesboek
  2. Bewust Zijn
       Introductie
       Het levenspad
       Bewustwording
  3. Energie Balanceren
       Introductie
       Wat betekent het woord energie?
       De Aardse School van Balans
       Het Geboorterecht van Ons Kinderen
       Onbewust / onverstoorbaar / ongevoelig
       Enigszins bewust / passief / enigszins gevoelig
       Bewust / actief /gevoelig
  4. Beperkingen op je levensweg
       Introductie
       De Ontkenning van het Innerlijke Kind
       Belemmeringen door Emoties
       Belemmeringen door voortzetting van de trilling 
       Belemmeringen door Onvolledige Incarnatie
       Belemmeringen door Energie
       Belemmeringen door Sociale Invloeden
       Belemmeringen door Entiteiten
       Belemmeringen door hulpverleners 
       Het geboorterecht om jezelf te genezen
  5. Te maken keuzes
       Introductie
       Eten en Drinken 
  Functioneel Eten en Drinken
       Valkuilen waarin je gelooft
       De Voedingsindustrie 
       De Invloed van Toevoegingen
       Spijsvertering
       Het Leeraspect van Voeding
       Energetische Waarde van Voedsel
  Euthanasie
       Het Proces en het Doel van Sterven 
       Belemmeringen tijdens het Sterven
       Zelfbeschikking
       Pijnbestrijding
       Terminale Zorg
       De Rol van Artsen en Verzekeringsmaatschappijen 
       De Rol van anderen in dit Proces
  Xenotransplantatie
       Orgaandonatie
       Donorregistratie
       Motivatie en Demotivatie voor Orgaandonatie
       Filosofische opvattingen over wanneer je Hersendood bent en wanneer je Dood bent
       Impact van Transplantatie
       Genetische Modificatie
       Weefselkweek
       Overleven of Verlengen
  Klonen
       Wat is Klonen?
       Het Doel van deze Techniek 
       De Techniek van Klonen
       Moeder Natuur
       Voordelen
       Nadelen
       Experimenten 
       Eugenica
  Medicijnen
       Natuurlijke Medicijnen
       Bewerkte Natuurlijke Medicijnen
       Synthetische Medicijnen
       Toekomst
  Therapie 
       Bewuste Belemmeringen
       Onbewuste Belemmeringen
       De Hulpverlener die bij jou past
  Gedachten
       De Oorsprong van Gedachten
  Straling
       Soorten Straling 
       Straling en de Natuur
       Effect
       Verschillende Soorten Radioactiviteit
       Het Effect op de Omgeving
       Balanceren van Straling
  Maatschappelijke Invloeden
       De Cyclische Cirkel
       Een Misleidend Masker
       Hooghartigheid van de Mens
       Menselijke Waardigheid
       Superioriteitsgevoel
       De Gevolgen van Onderdrukking en Misbruik 
       Het Super Ego en Egocentrisch gedrag
       Een Gebalanceerde Samenleving
       Resultaten van gebalanceerde identificaties
  6. Een Spirituele Visie
       Introductie
       Uit Balans 
       Het Evenwicht Herstellen
       Dagelijks Leven
       Energetische Flow of Stress
  7. Ethiek
       Introductie
       Wat betekent Ethiek? 
       Ethisch Routeplan
  8. Het Proces van Ziekte en Dood
       Introductie
       De Zin en Onzin over Ziekte
       Definities van Ziekte
       Filosofische Opvattingen over Ziekte
       Rouwprocessen tijdens het Leven
  9. Leven en Dood
       Introductie
       Leven
       Dood
       Filosofische Opvattingen over Dood Zijn
       Levend Leven
       Levend Dood
  10. Wetten van de Natuur
       Introductie
       Wetten van de Natuur
       Bewuste Keuzes
  Bibliografie
  Wie is Pauline Laumans?
  Aanbeveling
   

 • Reviews (0 uit 0 reviews)

€ 13,99

direct, via download
Veilig betalen Logo
Delen 

Informatie
Herroepingsrecht is uitgesloten voor eBooks. Een download van een eBook of luisterboek is niet meer te herroepen op het moment dat u, na aanschaf van het e-book, de download heeft gestart.

Fragment


Wanneer je onvoldoende kracht hebt dan loopt niet alleen de maatschappij over je heen maar je neemt ook energetisch minder plaats in. Dit is vaak goed te bemerken bij mensen die het slachtoffer zijn van incest of verkrachting. Een andere persoon heeft zich aan hen opgedrongen niet alleen door zijn energie op te dringen maar ook door de energie van het slachtoffer te verkleinen. Wanneer naderhand het slachtoffer niet in staat is de controle te herwinnen, blijven ze heel erg kwetsbaar. Het gevolg is dat anderen verder gaan met het onderdrukken van deze mensen en dringen hen hun energie op. De slachtoffers voelen zichzelf vies en koud omdat hun lichaam bevuilt en bezet is met en door de energie van anderen.
Het kan zelfs resulteren in een meervoudige persoonlijkheidsstoornis. Dat is een dissociative identiteitsstoornis (DIS) waarbij een persoon nauwelijks zijn lichaam bezet met zijn energie en alter ego’s het overnemen. Een ander voorbeeld is de bipolaire stoornis, waarbij iemand die zich slachtoffer voelt zich depressief gedraagt als gevolg van problemen uit het verleden en plotseling weer voldoende energie heeft en de hele wereld lijkt aan te kunnen. Die energie is duidelijk in onbalans.

Je kunt je afvragen, “Wat maakt het energieën mogelijk om iets over te nemen?” Dit fenomeen wordt mogelijk gemaakt door het gebruik van drugs, het drinken van teveel koffie, zwarte thee of alcohol en zelfs bij een verslaving aan suiker. Door het gebruik van deze substanties heb je minder eigendom over jouw lichaam. Als je het langer gebruikt wordt je verslaafd. Het gevolg is dat de verbinding tussen jouw ziel en je lichaam vermindert. Je bent niet langer de persoon die je denkt te zijn. Jij belemmert niet langer de energie van anderen en je gaat ook handelen volgens de energie van anderen. Gedrag dat je later betreurt wanneer je het herinnert.

Maatschappelijke Invloeden

Wat is de invloed van de maatschappij op ons bestaan? Welke onderdrukkende invloed heeft de maatschappij? Welke belangengroepen beïnvloeden ons? Moet je een masker opdoen om geaccepteerd te worden door de maatschappij? Wat zijn maatschappelijke valkuilen? Welke gevolgen heeft de maatschappij voor jouw levenspad? Wat is het resultaat ven gedragsherhalingen?

De Cyclische Cirkel

De maatschappij heeft herhaaldelijk vele aspecten ontkend en dit eeuwenlang herhaald. Men wilde niet leren van het verleden, de gemaakte fouten of wat de historie ons vertelde. Dit is wat we blijven herhalen. De onmogelijkheid of weigering om fouten te vergeven en anderen als gelijkwaardige lerende mensen in liefde te omarmen hebben dit veroorzaakt. Liefde en vrijheid is niet te vinden in mensen die lijden aan verstorende identificaties. Sociale controle en sociale aanvaarding speelden hierin een grote rol. Degenen die het waagden om op een andere manier te denken werden weggehoond of onderdrukt. Slechts een enkeling wist door te breken. Ook dit gebeurt tot op de dag van vandaag. Het Super Ego staat geen mogelijkheden toe om ons innerlijke Zelf, onze Essentie, te ontwikkelen zoals de heilige boeken vertellen dat we moeten doen.

Zelfs vele van de meest gekoesterde maatschappelijke instanties zijn geworteld in dominantie en agressie.

Rechtssystemen zijn vaak onbewust de succesvolle transformatie van een diepgewortelde drang tot wraakneming, die gerechtigheid genoemd wordt.

De drang tot gerechtigheid wordt vaak zorgvuldig verborgen achter een masker en achter maatschappelijk aanvaardbaar gedrag. Het behoud van controle van de gevestigde orde is feitelijk niet meer dan een brute kracht van die gevestigde orde en resulteert in meer wetten en meer beperkingen van de persoonlijke vrijheid om keuzes te maken. De maatschappij wordt op een hele langzame manier gehersenspoeld, geïndoctrineerd, geblinddoekt en doof gemaakt en volgt daardoor als makke schapen de instelling achter de maskerade.

De maatschappij applaudisseert luidruchtig wanneer iemand iets ontwikkeld of (wetenschappelijk) ontdekt dat meer controle uitoefent op het leven of de natuur.

Wetenschap betekent, bekend zijn met iets. Een geordend geheel van kennis. De wetenschap stuurt mensen aan om op een bepaalde manier te denken en onderzoek te doen. Daarmee wordt bepaald dat andere denkwijzen buitengesloten worden. De officiële wetenschap wil in beginsel niet breken met het verleden. Slecht zelden verschijnen er grote genieën die alles op zijn kop zetten en een doorbraak weten te forceren zoals Galilei of Einstein. Gewoonlijk wordt een ieder die afwijkt van die orthodoxie gebrandmerkt als gek, charlatan of hallucinant en wordt belachelijk gemaakt. De gevestigde orde bekijkt of onderzoekt nog niet eens wat een niet wetenschapper heeft ontdekt. Zelfs niet bekende wetenschappers worden soms genegeerd. Alleen als vele professoren iets gezamenlijk naar buiten brengen wordt het geaccepteerd en dan nog vaak pas na lange tijd.

Zijn ze bang dat ook gewone mensen wetenschappelijk onderzoek verrichten kunnen? Zijn ze bang dat er iets wordt ontdekt dat zij nog niet kenden? Wordt zo hun kennis of functie ondermijnt? Is het hooghartigheid dat ze zich niet openstellen om het onbekende te gaan onderzoeken, en daarom maar negeren? Moet de wetenschap niet open staan om al datgene wat onbekend is te gaan onderzoeken? De werkelijkheid niet willen onderzoeken gebeurt op elk niveau in de samenleving.

Zoals momenteel wetenschap georganiseerd wordt is het vaak geen wetenschap meer te noemen. Iemand vertelt hoe iets onderzocht moet worden en tot wat het moet leiden. Ook wordt er gezegd dat alleen personen die aan een universiteit studeren of er les geven, wetenschap kunnen bedrijven. Er wordt aangenomen dat andere mensen niet genoeg intelligentie hebben om onderzoek te doen dat op waarheid berust.

Veel studies aan een universiteit hebben niets van doen met de betekenis van het woord wetenschap. Ze onderzoeken een wenselijke uitkomst. De industrie of de regering betaald dergelijk onderzoek. Er wordt onderzocht volgens vooraf bepaalde richtlijnen die vaak geen ruimte openlaten voor andere mogelijkheden. Het beperkt de inzichten die vaak door serendipiditeit naar voren kunnen komen. De wetenschap staat nauwelijks meer open voor andere wegen of inzichten. Wat is er gebeurd dat er nauwelijks nog wetenschap bedreven wordt? Hebben angst en de invloed van geld de wetenschap verlaagt tot een niveau van een onwaardig onderzoeksinstituut? Staat de wetenschap niet meer open voor realiteit en de onbekende wereld?

De geschiedenis leert ons dat door open te zijn en ons pad te lopen, we ontdekkingen doen die een geordend geheel zijn en dus beoefenen we dan wetenschap.

Wanneer we dat tegenwoordig doen, mag dat geen wetenschap meer heten. Slechts wanneer de ontdekking een grote groep mensen beïnvloedt dan gaat de gevestigde wetenschap onderzoek uitvoeren en claimt dan iets nieuws te hebben ontdekt.

Veel van de huidige wetenschappers zijn niet verder ontwikkeld dan de eerste dimensies en vanuit die beperkte patronen besluiten ze wat goed voor anderen is. Ze mogen vaak zelfs niet eens buiten gebaande banen denken. De touwtjes voor hun handelen liggen bijna geheel in handen van de industrie, handel en de economische regels van de maatschappij. Ze worden zelfs onderdrukt door hun eigen wetenschappelijke groeperingen, hun eigen egocentrisme, waardoor ze een gevangene zijn geworden van hun eigen gedrag. Vanwege economische voordelen, oorlog of verdediging betalen overheden of industrieën de wetenschap waarmee die niet meer onafhankelijk zijn en vervallen tot het niveau van een instituut.

Veel scholen, universiteiten en onderzoekscentra worden betaald door grote multinationals. Het effect is vaak een eendimensionale uikomst gebaseerd op de dollartekens in hun ogen, gevoed door hun egocentrisme. Zij berekenen hoeveel winst er te behalen valt wanneer ze anderen vertrappen. Ze berekenen hoe ze invloed kunnen bereiken of hoe ze kunnen infiltreren in bedrijven om zodoende hun zegje daar te kunnen doen of het personeelsbeleid te kunnen bepalen.

Slechts zelden is er een gemeenschappelijk, altruïstisch belang voor allen die op aarde leven. Zelden zijn ze bescheiden. De meeste echte wijze mensen, zij die beschikken over innerlijke kennis, worden niet beloond voor hun visie of werk.
In het verleden beschikten veel mensen over een intuïtieve benadering. Intuïtie betekent een onmiddellijk begrijpen van de waarheid. Het is een hoger innerlijk weten. Het betekent communiceren met de Essentie. Hierdoor had men een duidelijke visie op het bestaan. Er werden daardoor co-creaties gedaan die gebaseerd waren op natuurwetten. Co-creaties hebben een langdurig leven in tegenstelling tot creaties. Er werden toen dan ook bouwwerken gemaakt of andere zaken, die we tot op de dag van vandaag niet na kunnen doen. Men wist toen dingen die we nu opnieuw ontdekken. In het verleden was het voor mensen net zo gewoon om met energie te werken als het nu nog is voor dieren en planten. Nu zijn we het innerlijke vermogen om met energie te werken kwijt. We maken slechts gebruik van zaken die wetenschappelijk ontdekt worden. Het zijn ontdekkingen die vaak maar gedeeltelijk verklaren wat energielezers in één enkele reading gewaar kunnen worden. De oude bron van werken met energie hebben deze readers geleerd. De maatschappij staat het nog maar mondjesmaat toe. Ook hier geldt dat anderen dan gaan pronken met door readers ontvouwde werkelijkheden.

Doordat er niet met energie gewerkt wordt, creert de wetenschap vaak zonder het te willen of te beseffen destructieve processen met betrekking tot het ecosysteem, de aarde of zijn bewoners.

We consumeren meer dan we produceren. We nemen meer dan we geven. We vereisen veel van de natuur maar wat geven we ervoor terug? We zijn de balans helemaal kwijt! We weten dat de bronnen zijn uitgeput maar we gaan verder met ons gedrag omdat we overdadigheid verlangen. Het is een herhaling van de geschiedenis, die zelfs in de bijbel beschreven wordt. Het is o.a. beschreven in het welbekende verhaal van “De Tragedie van de Commons”. Dit verhaal vertelt over de eerste mensen die ieder een gelijkwaardig stuk land handden en vee. Ze leefden vredig naast elkaar en hadden overvloed. Op een dag bedacht een persoon “Wat als ik nu eens meer dan een schaap zou hebben?” “Dan kan ik meer hebben dan mijn buurman”. Dus nam hij een schaap erbij omdat hij machtiger wilde zijn dan de buurman. Het resultaat was dat anderen ook nog meer dan overvloed alleen wilden. Door dit egocentrisme nam jaloersheid, onderdrukking , misbruik en slavernij toe. Dat ze daarbij een verkeerde weg insloegen met dit gedrag bemerkte slechts een enkeling.

Veel mensen worden geleidt door angst, schaamte, onderdrukking en macht. Het lijkt erop alsof het voor hen gemakkelijker is om afhankelijk te zijn, het slachtoffer of de manipulator, omdat ze daardoor aandacht van anderen krijgen. Ze vragen om medelijden of om aanzien. Ze leunen daardoor op de schouders van anderen en hoeven zelf minder te doen in het leven. Het lijkt voor hen makkelijker om de verantwoordelijkheid voor henzelf en hun daden te leggen bij de ander.

De meesten van hen hebben nog niet geleerd dat we zelf verantwoordelijk zijn voor onze daden en dat deze ooit in balans gebracht moeten worden door een tegenreactie. We kunnen anderen of de situatie gemakshalve de schuld geven, maar feitelijk is het een mogelijkheid om de realiteit te zien en de balans te herstellen. Wij denken dat als we onze vermogens niet ontwikkelen, wanneer we zwijgen of wanneer we niet in actie komen wanneer het leven dat vraagt, het gemakkelijker is om de moeilijke situatie te overleven. In feite is het een fatalistisch patroon, omdat we niet openlijk onder ogen zien wat het is dat we persoonlijk moeten uitwerken om in balans te komen. Het niet willen zien van de realiteit op onze levensweg en als zodanig te handelen leidt tot meer beperkingen op onze levensweg. Beperkingen die cumulatief zijn en die in onze informatie in de cellen wordt opgeslagen en meegenomen naar volgende levens.

Een Misleidend Masker

Onder invloed van sociale acceptatie is de cultuur in het westen gericht op materieel bezit in plaats van het bezit van kennis. De mens is ziende blind geworden. De mens wordt geleid door groteske woorden van lachende en welbespraakte mensen. Ze onderzoeken niet meer op dit klopt met hun innerlijke waarheid. Als kippen zonder kop of als eenheidsworst lopen mensen achter hedendaagse volksmenners aan. De vraag die gesteld kan worden is of de massahypnose van Hitler zich weet voort te zetten.

Al snel hangen ze de moraal aan van dat wat het meeste aan hen wordt voorgespiegeld. De onderdrukkende macht die hiervan handig gebruik weet te maken, krijgt al snel de nodige mensen aan zijn zijde. De vraag die gesteld kan worden is, waar het eigen kritische en onafhankelijke denken gebleven is.

Mogelijk ben ook jij een kuddedier geworden. Je bent immers nog steeds afhankelijk van het oordeel van de groep. Slechts een enkeling durft mondjesmaat tegengas te geven. Tegengas betekent immers dat jij je hoofd boven het maaiveld uitsteekt en dat durven de meesten niet omdat minachting of onderdrukking het gevolg kan zijn. De maatschappij doodt het liefst nog steeds de boodschapper in plaats van te kijken of die boodschap nuttig kan zijn. De maatschappij heeft de stelling dat wie niet met hen is, tegen hen is. Je bent dan de vijand en je krijgt niet of nauwelijks de ruimte om jouw boodschap te geven. Zelfs in de politiek krijgen deze mensen dan geen of weinig spreekruimte. De boodschap van deze boodschappers kan wel eens van heel veel waarde zijn voor de maatschappij maar het oordeel en het plaatjesboek van de maatschappij maakt dat ze de boodschapper bij voorbaat al vermoorden voor het brengen van een boodschap. Ze vegen daarom de vloer met je aan en ontkennen het bestaan van jou.

“De groep” wil dat iedereen die zich gedraagt zoals zij zich gedragen. Dit omdat het de enige perceptie is die ze geestelijk begrijpen. “De groep” staat niet open om andere percepties waar te nemen of andere kanten van de waarheid en dus wordt al het andere onderdrukt.

“De groep” leert het individu aan om een masker op te doen als ze willen overleven. Het masker is er een van geliefd te worden en gekoesterd in plaats van je Essentie lief te hebben en het Leven. Het is een masker van zelfmedelijden of het tonen van valse liefde aan anderen in plaats van eerst jezelf te leren liefhebben zodat je dan echte liefde voor een ander kunt hebben.

Het masker kan er een zijn van populair, succesvol of een beroemdheid te zijn. Echt succes is jezelf te realiseren en verbonden te zijn met je bewustzijn en met het universele bewustzijn. Echt succes richt zich op jezelf en de maatschappij in plaats van alleen narcistisch gedrag.

Een masker alsof je de wijsheid in pacht hebt geeft je de macht en controle om invloed op anderen uit te oefenen. Het is een bedrieglijke verschijningsvorm omdat deze mensen doen voorkomen alsof ze zichzelf opofferen of ze rechtvaardigen hun daden met drogredenen. Ze kunnen hun Essentie niet tonen. Normaal heeft de Essentie wijsheid verkregen door alle perspectieven van iets te hebben doorleefd waardoor ze meester over deze levenssituaties worden. Degene die minder worden door de valse ideeën en indrukken van anderen los te laten, hebben geleerd om de waarheid van het leven aan te kijken. Zij hoeven dan niet langer een masker op te zetten of een verborgen agenda bij te houden. Hun wijsheid en kennis strekt zich verder uit dan elk psychologisch model. Zij passen niet langer meer in een hokje.

Wanneer je de geschiedenis kent dan neem je waar dat die zich wederom herhaald. Hebben we dan niets geleerd van de geschiedenis? Hebben we niet geleerd dat door sociale controle anderen worden onderdrukt en tot slaaf gemaakt? Hebben we niet geleerd dat we dan het slachtoffer worden van mensen die autocratisch het commando voeren?

Hooghartigheid van de Mens

De maatschappij geeft autocraten het idee dat alleen zij de waaden en normen kennen. Deze autocraten doen dat omdat ze geloven in hun eigen egocentrische overtuigingen. Hun Super Ego’s veroordelen elke andere manier van Zijn. Zij doen dat omdat ze geen weet hebben van andere manieren van leven of de invloed daarvan.

Het bewust veranderen van een mens is een vorm van vernietiging van die ander zijn uniciteit. Het is net zo slecht als genocide. Wij veroordelen genocide, maar we veroordelen het niet wanneer een ander onze uniciteit doodt.

Anderen te dwingen jouw opinie over te nemen en precies zo te denken en handelen, komt voort uit het feit dat er geen zelfwaardering is en er geen kennis is omtrent jouw levensweg. Dus kan je niet accepteren dat andere mensen een unieke persoonlijkheid zijn die een eigen levensweg hebben en hun eigen manier om zichzelf in het leven tot uitdrukking te brengen.

Het lijkt erop dat hooghartigheid maakt dat er zo wordt gehandeld. Het maakt dat er gehandeld wordt alsof ze God zijn.
 

×
SERVICE
Contact
 
Vragen