€ 39,95

ePUB ebook

  € 14,99

PDF ebook

niet beschikbaar

De Grootfamilie aan Zet

de participatiemaatschappij in het klein

Steinmetz, Carl H.D. / Berg, Jette C. van den • Boek • paperback

 • Samenvatting
  De Grootfamilie aan Zet laat zien hoe leden van Grootfamilies
  elkaar in een participatiemaatschappij ondersteunen. Deze
  Stap voor Stap methode is ook bruikbaar voor mantelzorgers,
  vrijwilligers, maatschappelijk werkers en andere
  hulpverleners die de Grootfamilie-aanpak kunnen gebruiken
  bij het ondersteunen van anderen.
  De Grootfamilie-aanpak kan worden ingezet bij het opvoeden
  en helpen opgroeien van kinderen en jeugd, het verzorgen en
  ondersteunen van ouderen, het overdragen van normen en
  waarden, het verbinden van de kern van de Grootfamilie in
  het moederland met deel-kernen in andere landen .
  Deze aanpak is verder geschikt om binnen een veilige
  omgeving zaken als armoede en psychische/ psychiatrische
  ziekten aan te pakken.
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 170mm x 240mm
  Aantal pagina's : 176
  Uitgeverij : Niet bekend
  ISBN : 9789492182401
  Datum publicatie : 05-2015
 • Inhoudsopgave
  Inhoudsopgave
  Inleiding P. 14

  DEEL I: STAP VOOR STAP
  Overzicht P. 26
  Stappen Uitgewerkt
  GESPREK 1 P. 27
  GESPREK 2 P. 33
  GESPREK 3 P. 34
  Materialen
  A Vraag- en Probleem-inventarisatie P. 42
  B Krachtbronnen vragenlijst P. 46
  C Krachtbronnen-formulier P. 49
  GROOTFAMILIEBIJEENKOMST 1 P. 50
  GROOTFAMILIEBIJEENKOMST 2 EN 3 P. 53
  Materialen bij GROOTFAMILIEBIJEENKOMSTEN
  D Interventies P. 58
  1. Verbinden
  1.1 Familieleden verbinden P. 58
  1.2 Regelmatig contact bevorderen P. 59
  1.3 Grootfamilie videoconferentie P. 60
  1.4 Vieren van (religieuze) rituelen P. 61
  2. Taken verdelen
  2.1 Taken eerlijk verdelen P. 62
  2.2 Taken GOED uitvoeren P. 63
  3. Opvoeden
  3.1 Opvoedstijlen: de visie van volwassenen P. 64
  3.2 Opvoedstijlen: de visie van kinderen en jongeren P. 65
  3.3 Opvoedstijlen: de verschillen P. 66
  Checklist bij Opvoedstijlen P. 67
  4. Helpen
  4.1 Helpen in de Grootfamilie: geven en krijgen P. 68
  4.2 Geven en nemen in de Grootfamilie P. 69
  5. Normen en waarden
  5.1 Respect voor jong en oud P. 70
  5.2 Bijdragen aan de familie-eer P. 71
  5.3 Taboes blootleggen
  6. Samenwerken
  6.1 Kennis over invloed, macht en sociale status P. 73
  6.2 Bemiddelen in de Grootfamilie P. 74
  6.3 Gevolgen invloed, macht en status voor opvoeding P. 75
  6.4 Verantwoordelijkheid leren delen P. 76
  7. Straffen en belonen
  7.1 Straf en beloning afstemmen P. 77
  7.2 Vrouwen minder straffen/ uitsluiten en meer belonen P. 78
  7.3 ‘Verleiden’ in plaats van straffen P. 79
  8. Conflicten
  8.1 Stop huiselijk geweld P. 80
  8.2 Verzoenen met de buren P. 81
  9. Crisis
  9.1 Opvang bij en reageren op incidenten P. 82
  9.2 Verwerken van (plotseling) verlies P. 83
  9.3 Familieraad P. 84
  10. Anderen betrekken
  10.1 Geld sturen naar het land van herkomst P. 85
  10.2 Landgenoot uit het moederland laten overkomen P. 86
  11. Thuis voelen
  11.1 Nederlands leren P. 87
  11.2 Nederlander leert immigrant kennen P. 88
  12. De Grootfamilie uitbreiden met etnische- en Hollandse buren
  12.1 De Grootfamilie uitbreiden en samen klussen doen P. 89
  12.2 Verder gaan met de grootfamilie uitbreiden en samen P. 91
  klussen doen

  DEEL II: VOORBEELDVERHALEN
  1. Sahar, een Afghaans familieverhaal P. 94
  2. Geraldine, een Curaçaos familieverhaal P. 101
  3. Khadidja, een Marokkaans familieverhaal P. 106
  4. Jule, een Antilliaans familieverhaal P. 112
  5. Murat, een Turks familieverhaal P. 118
  6. Janneke, een Nederlands familieverhaal P. 123

  DEEL III: ACHTERGRONDEN
  1. Aanleiding P. 130
  2. Kenmerken en definities families P. 134
  3. Cross-culturele familie theorie van verandering P. 136
  4. Wat doet een Grootfamilie voor haar leden? P. 141
  5. De Grootfamilie per land P. 148
  5.1 De Turkse Grootfamilie P. 148
  5.2 De Marokkaanse Grootfamilie P. 150
  5.3 De Surinaamse Grootfamilie P. 153
  5.4 De Indiase Jointfamilie P. 155
  6. Immigreren P. 161
  6.1 Gevolgen van immigratie P. 162
  6.2 Negatieve effecten van immigratie P. 163
  6.3 Grootfamilie en psychiatrie P. 163
  7. De Grootfamilie aan Zet: ‘herijkt’ P. 165
  7.1 Grootfamilie participatie instrumenten: leren P. 165
  overleven door geven en krijgen
  7.2 Financiën van de Grootfamilie P. 168
  7.3 Geven en krijgen P. 169
  7.4 In de praktijk geconstrueerde Grootfamilies P. 171
  Literatuurlijst P. 172
 • Reviews (8 uit 2 reviews)
  Wil je meer weten over hoe reviews worden verzameld? Lees onze uitleg hier.

  24-08-2015
  GROOTFAMILIE
  Stadsdeel West in Amsterdam gaf de Stichting AlleKleur Zorg en later Expats en Immigrants, de opdracht om met behulp van subsidies van ZonMw de Grootfamilie-aanpak te ontwikkelen. De Stichting AlleKleur had veel ervaring met Grootfamiliesessies waardoor de eerste druk van dit boek kon worden geschreven en uitgebracht in 2012. Deze tweede druk is ook tot stand gekomen met subsidie van ZonMw. Een Grootfamilie bestaat uit drie tot vier en zelfs vijf generaties. Hieronder vallen alle familieleden en aangetrouwden rond een gezin. Grootfamilies worden ook wel extended family, joint family of stem family genoemd. De omvang van zo’n familie kan varieren van veertig tot meer dan honderd personen en als systeem bevat het veel innovatie- en veerkracht. Denk aan (over)grootouders die met hun grote expertise helpen hun (achter) kleinkinderen op te voeden. Denk ook aan de ervaring van een familie om zich aan te passen van een rurale samenleving aan een industriele samenleving, en weer aan een dienstenmaatschappij. De Grootfamilie wordt gezien als een participatiemaatschappij in het klein en bevat van nature een enorme bron van empowerment. In onze huidige samenleving zijn veel Grootfamilies die oorspronkelijk uit het buitenland komen, uiteengevallen in deel-Grootfamilies. Het boek houdt onder andere een pleidooi om bruggen te bouwen en te verbinden, met behulp van social media tussen moeder- en vaderland en in Nederland tussen etnische en Nederlandse grootfamilies om nieuwe Grootfamilies te creeren. Voor degenen die de aanpak kennen van de Beschermjassen en bijvoorbeeld de Eigen Kracht Conferentie, zullen de visie en aanpak herkennen. De Grootfamilieaanpak richt zich vooral op immigranten, vluchtelingen en expats en hee een bedrijfsmatige familieaanpak van vragen van leden van de Grootfamilie. Bij aanvang van een traject kan een coach worden aangeboden die de verbinding legt tussen hoofd- en deel-Grootfamilies. Als de verbinding er is, kan de Grootfamiliekracht weer ‘door de familieaderen stromen’ en is de familie zelf in staat om haar vragen op te lossen. Dit boek bestaat uit drie delen: Deel I is een beschrijving van de methodiek, stap voor stap uitgewerkt. De aanpak bestaat uit het verkennen en oplossen van een vraag in drie gesprekken en in drie Grootfamilie-bijeenkomsten. Deel II bevat zes mooie ervaringsverhalen van Afghaanse, Curacaose, Marokkaanse, Antilliaanse, Turkse en Nederlandse families. Deel III tot slot biedt een overzicht aan theoretische en wetenschappelijke achtergronden. Het is al met al een compleet en interessant boek. Ik denk dat hulpverleners die al werken of willen gaan werken met een netwerkmethode hier een praktische en onderbouwde aanpak vinden. Een minpuntje is de vormgeving. De bladspiegel doet druk en rommelig aan, mede doordat de paginamarges smal zijn. Daarnaast zijn er fouten gemaakt in de tekstopmaak. Dit alles bevordert de leesbaarheid niet. -br--br--i-Gepubliceerd in Maatwerk, Nr. 4, augustus 2015. Vakblad voor maatschappelijk Werk (pagina 25)-/i-


  Geplaatst door uit Utrecht
  Waardeert het boek met een 8 uit 10


  13-08-2015
  4 vragen over De Grootfamilie aan Zet
  Vier vragen, vier antwoorden. Deze maand aan Carl H.D. Steinmetz, auteur van het boek De grootfamilie aan Zet: de participatiemaatschappij in het klein. In niet-westerse culturen is een grootfamilie een gangbaar participatiemodel. Volgens Steinmetz is de ‘grootfamilie nieuwe stijl’ door de verschuiving van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving een veelbelovende oplossing voor informele zorg in de wijk.-br--br-1. Wat is een grootfamilie nieuwe stijl?‘In een grootfamilie nieuwe stijl wordt een bestaande grootfamilie, althans het deel dat zich in Nederland bevindt, gecombineerd met de Hollandse buren en buren van dezelfde afkomst. Dit kan een groep van ongeveer honderd mensen opleveren die met elkaar ervoor zorgen dat niemand uit de boot valt. Deze groep zorgt voor sociale cohesie en oplossend vermogen binnen de grootfamilie en in de wijk of buurt. Een prachtig voorbeeld wordt beschreven in de documentaire Veerboot naar Holland. We zien een geconstrueerde grootfamilie waarin de Turkse vrouwen ervoor zorgen dat hun kinderen en mannen het redden in hun nieuwe leven.-br--br-2. Wat kunnen wij van hen leren? ‘In de grootfamilie worden allerlei vragen en problemen van haar leden opgelost. Wat zijn die vragen dan? Dat kan over van alles gaan, zoals ouderen- en kinderzorg, over het oplossen van conflicten, over schulden, vinden van een baan, regelen huwelijk, geen werk en armoede. Beleidsambtenaren kunnen nagaan hoe grootfamilies nieuwe stijl, de ‘echte’ grootfamilie en hun etnische en Hollandse buren, vragen en problemen oplossen waarmee zij normaliter naar welzijn, zorg en gemeentelijke loketten gaan. Welzijn, zorg en gemeentelijke loketten zouden grootfamilies moeten faciliteren, in de gelegenheid stellen hun eigen problemen en vragen op te lossen.-br--br-3. Waarom is de grootfamilie aan zet? ‘In de participatiemaatschappij wordt van burgers verlangd dat zij hun eigen vragen en problemen oplossen. De grootfamilie deed dat altijd al, maar in de verzorgingsstaat werd daar nauwelijks een beroep op gedaan. Nu de participatiemaatschappij weer van stal is gehaald, is daar weer behoefte aan. Zoals dat ook in de Bakens Welzijn Nieuwe Stijl wordt gevraagd van de Nederlandse burger, neemt door de inzet van de grootfamilie de informele zorg in wijken en buurten toe. Ook is de grootfamilie aan zet omdat mantelzorgers geheel zijn uitgeput. Veel wordt van hen gevraagd. De organisatie rond hun werkzaamheden ontbreekt echter. Die taak is belegd bij de formele zorginstituties. Naast de formele zorginstellingen krijgen we met de grootfamilie een nieuw organisatiemodel rond de inzet van mantelzorgers.-br--br-4. U schrijft dat het noodzaak is om grootfamilies te herenigen. Waarom? ‘Grootfamilies moeten worden herenigd opdat hun veerkracht en vindingrijkheid als het ware weer gaat stromen door de grootfamilies ‘aderen’. De grootfamilie is een familiebedrijf met een CEO en CFO, mediators en een bankier. Ieder van deze functionarissen in de grootfamilie heeft personeel, andere familieleden die hen helpen bij het uitoefenen van hun taken. Een voorbeeld is het verzamelen van informatie over het reilen en zeilen van individuele leden van de grootfamilie. Dat wordt gedaan door de CFO (vaak een vrouw) en haar ‘zusters’, de andere vrouwen uit de grootfamilie. Dit zeer verfijnde communicatienetwerk geeft de CFO de kans om tijdig in te grijpen bij conflicten en problemen tussen leden van de grootfamilie.’


  Geplaatst door uit Utrecht
  Waardeert het boek met een 8 uit 10

€ 39,95

niet beschikbaar2-3 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

Stap voor Stap: een overzicht
In tien stappen van (individueel of collectief ) vraagstuk naar een Grootfamilieoplossing!
Wanneer de volgende stappen zorgvuldig worden uitgevoerd, worden de familiebanden en de banden met etnische- en Hollandse buren vanzelf weer aangescherpt of uitgevonden. In het geval van een individueel of collectief vraagstuk, helpen deze stappen vanzelf een oplossing te vinden. Omdat veel leden van de Grootfamilie samenwerken om een oplossing te bereiken, wordt de oplossing breed gedragen en hiermee is de kans van slagen erg groot.
Dit zijn de stappen in het kort. Verderop in dit hoofdstuk wordt iedere stap verder
uitgewerkt:
GESPREK 1 Stap 1: Inventarisatie vraag cliënt
Stap 2: Grootfamilie-aanpak uitleggen
Stap 3: Genogram maken
GESPREK 2 Stap 4: Sleutelfiguren bepalen en uitnodigen
GESPREK 3 Stap 5: Sleutelfiguren krijgen een inventarisatie van
de vraag
Stap 6: Krachtbronnen inventariseren
Stap 7: Krachtbronnen en Problemen in kaart brengen
GROOTFAMILIE- Stap 8: Interventies
BIJEENKOMST 1 Stap 9: Afronden en afspraken maken
GROOTFAMILIE- Stap 10: Herhaling Stap 8 en Stap 9
BIJEENKOMST 2+3 ×
SERVICE
Contact
 
Vragen