Wij werken op volle kracht, er is geen vertraging in productie en levering door het Coronavirus. Meer informatie via deze link.

€ 29,95

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Handreiking inkoop en aanbesteden 2018

Ing. T. Philippo • Boek • paperback

 • Samenvatting
  Als overheden, zoals: de staat, een provincie, een gemeente of een waterschap iets koopt, dan zijn zij gebonden aan het
  aanbestedingskader. Dit kader wordt gevormd door: de Aanbestedingswet 2012, gids proportionaliteit 2016 en aanbestedingsreglement Werken 2016. Daarnaast geeft de jurisprudentie van het Europese hof en Nederlandse rechters nader invulling en duiding van dit wettelijke kader. Tevens geeft de Commissie van Aanbestedingsexperts ook geregeld niet bindende adviezen.

  Al met al een omvangrijk kader die hoog dynamisch van aard is.

  Deze handreiking biedt een handzaam en leesbaar overzicht van de belangrijkste aanbestedingsrechtelijke vraagstukken. Iedereen die frequent te maken heeft met dergelijke vraagstukken, zich verre wil houden van de juridische punten en komma’s maar wel wil beschikken over praktische kennis omtrent juridische inkoopprocessen heeft aan deze handreiking een ultiem naslagwerk.


  Aanbevolen door Alexander Klein Hofmeijer, advocaat bij Brackmann Aanbestedingsspecialist
 • Productinformatie
  Binding : Paperback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 145mm x 210mm
  Aantal pagina's : 160
  Uitgeverij : Niet bekend
  ISBN : 9789082828405
  Datum publicatie : 01-2018
 • Inhoudsopgave
  Aanbestedende diensten
  Aanbestedingsplatform
  Aanbestedingsprocedures
  Aanbestedingsprocedure kiezen
  Aanbestedingsstukken
  Aankondigingen
  Aanmelding
  Abnormaal lage inschrijvingen
  Alleenrecht

  Beginselen en uitganspunten
  Belangenverstrengeling
  Bijzonder recht

  Clusteren en percelen

  Dienst

  Eigen verklaring

  Gebiedsontwikkeling
  Gegadigde
  Gelijke behandeling
  Gelijksoortig repeterend levering dienst
  Geschiktheidseisen
  Geschiktheidseisen en gelijkwaardig alternatieven
  Grensoverschrijdend belang
  Gunningsbeslissing
  Gunningscriteria
  Gunningscriteria en subjectiviteit
  Gunningsproces

  Heraanbesteden
  Herstellen van fouten

  Inlichtingen (nota van inlichtingen)
  Inlichtingen in het kader van rechtmatig commercieel belang
  Inschrijver
  Inschrijving

  Juridische aspecten van algemene aard

  Levering

  Marktconforme prijs
  Marktonderzoek
  MKB

  Onderhandelen
  Onderhandse procedures: wie mag mee doen?
  Opdrachtverlening
  Open House
  Opschortende termijn
  Overeenkomst
  Overheidsopdracht

  Proof of Concept
  Proportionaliteit
  Publiek rechtelijke instelling

  Quasi inbesteden

  Raamovereenkomst
  Raming + bepalen financiële budget
  Rectificeren procedure

  Selectiebeslissing
  Selectiecriteria
  Social return on investment
  Specificaties
  Staatssteun
  Stoppen procedure
  Subsidie

  TenderNed
  Termijnen
  Transparantie

  Uitsluitend recht
  Uitsluitingsgronden

  Variant
  Verboden afspraken door partijen
  Vergoeding inschrijvingen
  Vernietigen gesloten overeenkomst
  Vervallen van recht op beroep

  Werk
  Wezenlijke wijziging
  Wijzigen opdracht tijdens aanbesteding
  Wijzigen opdracht na gunning
 • Reviews (0 uit 0 reviews)

€ 29,95

niet beschikbaar

niet beschikbaar

3-5 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

LEVERING

Een overheidsopdracht kan een levering, werk of dienst zijn. Een levering is:
a. de aankoop, leasing, huur of huurkoop, met of zonder koopoptie, van producten; of
b. de levering van producten, die slechts zijdeling betrekking heeft op werkzaamheden voor het aanbrengen en installeren van die levering.

Binnen Europa is een gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten (CPV) beschikbaar, met hierin bijna negen en een half duizend omschrijvingen van werken, leveringen en diensten. De woordenlijst is vastgelegd in verordening 213/2008.
Alle omschrijvingen waarvan de CPV-code begint met 01 t/m 44 en 48 zijn leveringen. Zie: https://www.europadecentraal.nl/cpv-zoekmachine/ voor een gebruiksvriendelijke zoekmachine.

Voorbeelden van leveringen zijn:
a. het leveren van kantoorartikelen of meubilair;
b. het leveren van hardware of software;
c. levering van leaseauto’s; of
d. het leveren van een warme-drankenautomaat.

Hoe de opdrachtwaarde bepaald moet worden, staat in het hoofdstuk: raming en bepalen van het financiële budget.
Het komt geregeld voor dat aanbestedende diensten gelijksoortige leveringen vaak inkopen. Het hoofdstuk: gelijksoortige repeterende leveringen en diensten geeft meer informatie over dit onderwerp.

MARKTCONFORME PRIJS

Marktconformiteit betekent dat de prijzen van de producten en diensten van een aanbieder overeenstemmen met die van andere marktpartijen. Marktconformiteit leidt in de praktijk vaak tot problemen. Beter is het als een aanbestedende dienst zich beperkt tot het vraagstuk van de abnormaal lage inschrijving. ×
SERVICE
Contact
 
Vragen