Wij werken op volle kracht, er is geen vertraging in productie en levering door het Coronavirus. Meer informatie via deze link.

€ 36,95

ePUB ebook

niet beschikbaar

PDF ebook

niet beschikbaar

Het oeroude geslacht Hunink

500 jaar geschiedenis in Deventer, Amsterdam en Lichtenvoorde

Sander Hunink • Boek • hardback

 • Samenvatting
  Dit boek beschrijft de afkomst en geschiedenis van de familie van Wilhelmus Arnoldus Hunink (1889-1962) uit Deventer, mijn overgrootvader. Per vestigingsplaats wordt chronologisch teruggekeken op het leven van mijn voorouders. Ik heb hierbij een patrilineaire lijn aangehouden van de familie Hunink. De zoektocht naar de genealogie en herkomst van de familie heeft een schat aan informatie opgeleverd. Ik heb niet alleen de genealogie beschreven, maar ook de plaats waar mijn voorouders woonden, hun beroep, bijzondere gebeurtenissen en hun leefomgeving. Hierdoor hoop ik een goed beeld te hebben geschetst van het leven (en dood) van mijn voorouders, waardoor de namen meer een gezicht hebben gekregen. In de bijlagen is onder meer de volledige stamboom opgenomen, dat tot zeker 500 jaar teruggaat in de tijd. Naast het verhaal van mijn voorouders, heb ik de achternaam Hunink verklaard middels een uitgebreide studie en analyse van de naam. De naam Hunink gaat zelfs nog verder terug dan de genealogie van de familie. Het betreft een oude naam uit de regio Achterhoek-Westfalen, die al meer dan 1000 jaar in de regio voorkomt.

  Een probleem van genealogie is dat er altijd weer nieuwe puzzelstukjes opduiken, waardoor er nieuwe hoofdstukken kunnen worden toegevoegd aan het inmiddels boekwerk van de familie. Mijn werk is dan ook nog niet voltooid. Daarentegen biedt dit boek een goed begin van de beschrijving van de genealogie van mijn familie en biedt het tevens een uitgangspunt voor anderen om de zoektocht verder door te zetten.
 • Productinformatie
  Binding : Hardback
  Distributievorm : Boek (print, druk)
  Formaat : 170mm x 240mm
  Aantal pagina's : 266
  Uitgeverij : Uitgeverij Hune
  ISBN : 9789082634310
  Datum publicatie : 01-2018
 • Inhoudsopgave
  Inhoudsopgave 5
  1 Inleiding 9
  2 Het begin 11
  3 Hunink: kuipersgeslacht in Deventer 15
  3.1 De kuiperij 20
  3.2 Het leven en werken rond de kuiperij 35
  3.3 Bekende verwanten 40
  3.3.1 Anton Hunink 40
  3.3.2 H.J. Hunink Rijwielhandel 44
  3.3.3 A.L. Hunink IJsfabriek de IJsbeer 48
  4 Huninck: een migrant in Amsterdam 51
  4.1 Van de Jordaan naar het Centrum 53
  4.2 Onduidelijkheid eind 18e eeuw 57
  5 Huninck: hofhorige in de Heerlijkheid Lichtenvoorde 61
  5.1 Genealogie familie Huninck ‘in den Bosch’ 64
  5.2 Leengoed hof Huninck 68
  5.3 Ouderdom boerderij 76
  5.4 Verwantschap met andere boerderijen 83
  5.5 Feodale systeem: leenheren en horigen in het Graafschap 86
  5.6 Het boerenbestaan 90
  5.6.1 Het leven en werken met de jaargetijden 90
  5.6.2 Feesten, tradities en geloof 94
  5.6.3 De omgeving van de boerderij 96
  5.7 Kenmerken hallenhuisboerderij 99
  6 ‘Hunink’, verwijzing naar naam, vorm, stam of functie? 105
  6.1 Inleiding 107
  6.2 Spelling 109
  6.3 Verklaringen volgens woordenboeken en naaminstituten 110
  6.4 Nadere beschouwingen 114
  6.4.1 Hunink: verwijzing naar moeras? 115
  6.4.2 Hunink: een oude naam 116
  6.4.3 Hunink: afstammeling van reuzen? 119
  6.4.4 Hunink: afstammeling van een Frank, Saks of Hún? 122
  6.4.5 Hunink: verwant aan een hoofdman? 128
  6.4.6 Aanwijzingen in DNA? 132
  6.5 Synthese 136
  Bronnen 141
  Bijlage 1 – Stamboom (patrilineaire stamreeks) familie Hunink 149
  Bijlage 2 – Genealogie eigenaren Boerderij Huinink 249
  Bijlage 3 – Overzicht Nederlandse en Duitse boerenplaatsnamen Huninck en afgeleiden 251
 • Reviews (8 uit 1 reviews)

  14-04-2018
  Familie geschiedenis
  Heb het nog niet helemaal gelezen,maar het is voor mij een stuk familie geschiedenis . Zelf nazaat van Anton Hunink is het interessant wat over je roots te weten te komen.


  Geplaatst door uit \'s-Hertogenbosch , leeftijd 70+
  Waardeert het boek met een 8 uit 10

€ 36,95

niet beschikbaar

niet beschikbaar

3-5 werkdagen
Veilig betalen Logo
14 dagen bedenktermijn
Delen 

Fragment

Het begin

De zoektocht naar de geschiedenis van mijn familie is natuurlijk ergens begonnen. Ik heb altijd interesse gehad in geschiedenis en de vraag waar ik vandaan kom. Ik wist dat de familie Hunink al generaties in Deventer voorkomt; voor mij was de familie echt ‘Deventers’. Eerdere zoektochten naar de naam op internet liepen echter al snel vast door een woud aan namen. Ook heb ik gekeken op topografische en historische kaarten naar de boerderijnaam Hunink of varianten van de naam, aangezien volgens het Meertensinstituut achternamen met het achtervoegsel –ink plaatsaanduidingen of erfnamen zijn. Deze zoektochten leverden niets op. Lang heeft mijn zoektocht gesluimerd in mijn achterhoofd, totdat in de familie een stamboom uit een trouwboek boven water kwam. Hiermee werd de sluimering een wakkerend vuurtje, dat al snel werd gevoed door informatie toen ik de stamboom na ging pluizen. En er is een hoop informatie.

De stamboom die in de familie bekend was van Wilhelmus Arnoldus Hunink uit Deventer, staat op de volgende bladzijde in figuur 1. De oudste vermelding van de naam in de stamboom is Harmen Huininck, geboren in Lichtenvoorde rond 1630. De herkomst uit Lichtenvoorde, die ik in eerste instantie niet had gedacht, maakte mij nieuwsgierig en gaf aanleiding om de stamboom verder na te gaan. Ook was ik nieuwsgierig of ik deze kon aanvullen. Zoals elke zoektocht begint het met de eerste stap. Maar hoe begin je met een genealogisch onderzoek? Op internet zijn er vele genealogische websites die bij elkaar een schat aan informatie opleveren.
Toch bleken diverse sites elkaar te citeren, zonder vermelding, link of kopie van de originele bronnen. Bepaalde verwantschappen bleken bij nader inzien verkeerd geïnterpreteerd of helemaal niet duidelijk. De vele verschillende schrijfwijzen van de achternaam Hunink of Huinink, soms zelfs in één zin verwijzend naar dezelfde persoon, maakte het leggen van relaties bepaald niet eenvoudig. Ik heb dan ook mijn onderzoek gedaan aan de hand van de ‘7 pijlers van de genealogie’, zoals aangegeven door het Centraal Bureau voor de Genealogie (CBG): een goede voorbereiding, een altijd kritische houding, een gedegen bronverantwoording, een goede bewijsvoering voor conclusies, respect voor privacy, aandacht voor auteursrecht en het delen van je onderzoeksresultaten. De start van mijn onderzoek was de vraag of ik alleen de mannelijke lijn zou volgen (achternaam Hunink), of ook de vrouwelijke lijn erbij zou betrekken. Door de enorme hoeveelheid aan informatie, zoals al snel zou blijken, heb ik gekozen om in eerste instantie de mannelijke lijn te volgen, vanaf Willem Hunink, mijn overgrootvader, tot mijn verre voorvaders uit Lichtenvoorde. Hiermee heeft de zoektocht en daarmee ook het opstellen van dit document het karakter van een stamreeks: alle voorouders in mannelijke lijn (patrilineair), van heden naar het verleden. Hierbij heb ik voor dit boek de regel gehanteerd om alleen de gegevens te publiceren van personen die minimaal 100 jaar geleden geboren zijn (onder meer aan de hand van de Wet bescherming persoonsgegevens). Naast het achterhalen van namen, heb ik ook geprobeerd een beeld te schetsen van de tijd waarin zij leefden, hun beroep, woonomgeving, bijzondere gebeurtenissen of bijzondere verwantschappen. Per vestigingsplaats heb ik een chronologische volgorde aangehouden, vanuit het verleden gekeken naar het heden. Dit lijkt misschien tegenstrijdig met de hiervoor beschreven volgorde van de stamreeks, maar daardoor kon ik de situatie van mijn voorouders beschrijven en hun keuzes en gebeurtenissen die hebben geleid tot hun levensloop tot waar we nu staan. In bijlage 1 van dit boek is de patrilineaire stamreeks volledig uitgeschreven, vanaf mijn stamvader in Lichtenvoorde tot en met de familie Hunink in Deventer. Ik heb voor mijn zoektocht geprobeerd zoveel mogelijk originele bronnen te bekijken in archieven, of directe transcripties hiervan als de originele bronnen niet goed leesbaar waren door een hoog gehalte aan voor mij onleesbare ‘decoratieve’ handschriften van voor de 18e eeuw. Uiteraard heb ik bij iedere gebruikte bron een bronvermelding aangegeven en achterin het boek een lijst met gebruikte bronnen opgenomen.

Door de stamreeks op te nemen in de bijlage en in het boek zelf het verhaal van hun leven te beschrijven per vestigingsplaats, hoop ik een leesbaar en volgbaar overzicht te kunnen geven van het verhaal van mijn familie. Naast het beschrijven van de stamreeks van de familie Hunink, heb ik ook geprobeerd uit te zoeken wat de naam Hunink kan betekenen. Daarvoor heb ik verschillende officiële bronnen gebruikt (waaronder het CBG en het Meertens Instituut), maar ook verklaringen aan de hand van archeologische bronnen, filologie (historische taalkunde), etymologie (herkomst van hedendaagse woorden) en zelfs sagen en mythen. De verklaring van de naam Hunink vergde een heel andere aanpak en ander onderzoek, wat heeft geleid tot een apart hoofdstuk met een meer wetenschappelijk karakter.De bovenstaande aanpak heeft onder meer geleid tot een verdieping in uiteraard de geschiedenis en genealogie, maar ook de archeologie, filologie, etymologie, ecologie, filosofie en sagen en mythen. En het is hierbij niet alleen tot Nederland gebleven; de herkomst van de familie en vooral de familienaam heeft een regionaal karakter, waardoor ik ook moest graven in de naburige grensstreken in Duitsland. Ik ben dan ook heel wat wijzer geworden gedurende de totstandkoming van dit werk. De zoektocht, de valkuilen, ontdekkingen en vragen of mysteries rond de herkomst van mijn familie heb ik in dit boek beschreven. ×
SERVICE
Contact
 
Vragen